Son Kızılbaş: Şah İsmail

Лицевая обложка
Yeditepe, 2010 - Всего страниц: 175
Önsöz VII

Kaynaklara Dair 3
Kökler 13
Şeyh Safiyüddin ve Safeviyye 20
Şeyh Cüneyd 24
Şeyh Haydar 29
Sultan Hoca Ali 35
Şeyh İsmail 38
Akkoyunlu Tahtında Sarsıntı 42
Şeyhlikten Şahlığa 45
Osmanlılar ve Kızılbaşlar 51
Şirvan’ın Zaptı 61
Tebriz Yolu 65
Şah İsmail ve Şiîlik 68
İlk Tayinler 73
Akkoyunlu Sultanlanyla Son Savaş 73
Firuzkuh’un Zaptı 78
Yezd ve Tabes’in Alınması 80
II. Bayezid’in Elçileri 82
Şeyh Haydar’ın İntikamı 83
Kürt Sarım 83
Dulkadiroğullan ile Savaş 84
Bağdat’ın Alınması 89
Muşa’şa’alar Üzerine Harekât 91
Yeni Tayinler 91
Şirvan Seferi 94
Özbeklerle Savaşlar 94
Şahkulu Ayaklanması ıoı
Babür’e Yardım ve Horasan’da Bitmeyen Kavga 103
Tebriz’de İsyan 108
Tahmasb’ın Doğumu ve Şah İsmail’in Çocukları 108
Rum Sultanı 109
I.Selim 112
Rumlu Nur Ali Halife 114
Yeni Zülkarneyn 116
Savaş Hazırlıkları 118
Kızılbaş Takibi 120
Mektuplar 123
Çaldırana Doğnı 126
Çaldıran Savaşı 131
Taçlı Hanını Meselesi 132
Yavuz Sultan Selim Tebriz’de 141
Yeni Dönem 143
Batı Sınırında Kayıplar 145
İçe Kapanan Kızılbaşlık 146
Banş Girişimi 147
Doğu Sınırındaki Gelişmeler 147
Kuzey Sınırları 150
İçerde 151
Son Kızılbaş 152

Kaynaklar 157
Dizin 165

Результаты поиска по книге

Отзывы - Написать отзыв

Не удалось найти ни одного отзыва.

Содержание

Kökler
13
Şeyh Safiyüddin ve Safeviyye
20
Şeyh Haydar
29
Авторские права

Не показаны другие разделы: 13

Часто встречающиеся слова и выражения

Библиографические данные