Поиск Картинки Карты Play YouTube Новости Почта Диск Ещё »
Войти
Книги Книги 1 - 4 из 4 по запросу ... smaken thans het genoegen ulieden in dat blijde vooruitzigt wederom te mogen....
" ... smaken thans het genoegen ulieden in dat blijde vooruitzigt wederom te mogen aanspreken i). Het zoude overtollig zijn, alhier voor ulieden op te halen de tallooze rampen , waaronder Gij , sedert het geweld u aangedaan door Fransche overheersching,... "
Geschiedkundige Beschouwing van den Oorlog op het grondgebied der Bataafsche ... - Стр. 4
авторы: Baron Cornelis Rudolphus Theodorus Krayenhoff - 1832 - Страниц: 508
Полный просмотр - Подробнее о книге

Geschiedenis der landing van het Engelshc-Russisch leger in Noord-Holland ...

Lambertus Christphorus Vonk - 1801
...aangedaan door Franfche overheerfching , en de daarop gevolgde gebeurtenisfen , gezucht hebt. Eene droevige ondervinding heeft U dezelve maar al te zeer doen voelen, en hadden de viuirige wenfchen van Ons hart vroeger vervult kunnen worden , Gijl. waart reeds over lang vnn die...
Полный просмотр - Подробнее о книге

Vaderlandsche historie vervattende de geschiedenissen der Vereenigde ..., Том 41

Jan Wagenaar - 1808
...OverhewBOEK. „ fching, en de daar op volgende gebeur. „ tenisfen, gezugt hebt. Eene droevige 1799' n ondervinding heeft U dezelve maar al „ te zeer doen voelen, en hadden de „ vuurige wenfchen van Ons hart vroe„ ger vervuld kunnen worden , Gyl. waart „ reeds overlang...
Полный просмотр - Подробнее о книге

Inleiding tot een geschiedenis der Nederlandsche diplomatie, Том 2

1864
...geweld u aangedaan door Fransche overheersching, en de daarop gevolgde gebeurtenissen gezucht hebt. Eene droevige ondervinding heeft u dezelve maar al te zeer...vervuld worden, Gijlieden waart reeds overlang van dien ondragelijken last ontheven geweest. Wij hebben ons lang genoeg moeten vergenoegen met uw lot in stilte...
Полный просмотр - Подробнее о книге

Inleiding tot eene geschiedenis der Nederlandsche diplomatie. 2 ..., Часть 2

1864
...geweld u aangedaan door Fransche overheersching, en de daarop gevolgde gebeurtenissen gezucht hebt. Eene droevige ondervinding heeft u dezelve maar al te zeer...vervuld worden, Gijlieden waart reeds overlang van dien ondragelijken last ontheven geweest. Wij hebben ons lang genoeg moeten vergenoegen met uw lot in stilte...
Полный просмотр - Подробнее о книге
  1. Моя библиотека
  2. Справка
  3. Расширенный поиск книг
  4. Скачать EPUB
  5. Скачать PDF