Изображения страниц
PDF
EPUB
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

Φιλοσοφίαν δε ου την Στωικών λίγω, ούδι την Πλατωνικής, και την Επι-
κουρείον τε και 'Αριστοτελικήν· αλλ' όσα είρηται παρ' εκάστη των αιρισίων
τούτων καλώς, δικαιοσύνης μετά ευσεβούς επιστήμης εκδιδάσκοντα, τούτο
σύμπαν το ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΝ φιλοσοφίαν φήμι..

CLEM. ALEX. Strom. L. 1.

LONDON:

HOLDSWORTH AND BALL,

18, ST. PAUL'S CHURCH-YARD.

1832.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

PAGE

[ocr errors]

.

.

.

[ocr errors]

1.1.1.1...

[ocr errors]
[ocr errors]

ADDRESS to the Dissenters of England on the Subject of Tithes .

281

Ainsworth's Latin Dictionary. Edited by Beatson and Ellis . . . . . 89

Alhambra, The, by Geoffry Crayon . . . . . . . . .

Anduals for 1833 .

Anti-Slavery Society's Reporter, No. 99. .

• 187

Record .. . .

. .

385

Barton's. Lucy. Bible Letters for Children'

Bloomfield's Greek Testament, with English Notes, Critical, Philological, and

Exegetical. . . . . .

Burton's Greek Testament, with English Notes .

- - Sequel to Remarks upon Church Reform; with Observations u

Plan proposed by Lord Henley . . . .

Chalmers, Dr., on Political Economy, in Connexion with the Moral

Moral Prospects of Society . . .
Cobbin's Child's Commentator on the Holy Seriptures.

182

Correspondence, “ The Forged Clause" in the Twentieth Article

557

Cruden's Concordance. With Life by Youngman . . . . .
Daughter of Jephtbah: a Poem . . . . .

226

David: a Poem

Dove's Life of Andrew Marvell . . . . . . . .

Dwight's Theology, in one Volume . . .

Earle's Narrative of a Nine Months' Residence in New Zealand .

Eyre's Illustration of the Epistles of St. Paul, including an entirely N

Translation . . . . .. .:

Fletcher's Discourse on the Miraculous Gifts of the Primitive Churches and M

dern Pretensions

..,:..:nin

Fourteen Reasons why Dissenters should not submit to have their Marriages cele-

brated at the Altar . . . . . .

Fry's Brief Inquiry into the Question, Whether the Clergy of the Church of

England can reasonably and conscientiously consent to the Receiving of Tithes

Fuller's, Rev, A., Works; with Memoir of his Life, by A. G. Fuller . . 522

Gahagan's Rhyme Version of the Liturgy Psalms . . . . . .

Girdlestone's Letter on Church Reform, addressed to the Regius Professor of

Divinity at Oxford ; with one Remark on the Plan of Lord Kenley . . 525

Greisley's Life and Pontificate of Gregory VII. " . . . . . . 369

Harrison's Christmas Tales .

Harry's Humble Attempt to answer the important Question, "What think ye

. Christ?", ;

Henley's, Lord, Plan of Church Reform. With a Letter to the King. .

Hooker's Ecclesiastical Polity and other Works. With Introduction, Life

Cartwright, Notes, &c. by Benjamin Hanbury . . . .

Irving's Chronicle of the Conquest of Granada . . . . . . 1

James's History of Charlemagne . . . . . . . . . 310

Jay's Evening Exercises for the Closet . .

Jeremie's Four Essays on Colonial Slavery . .

i 385

Jesse's Gleanings in Natural History . . .

Jonah : a Poem . . . . . . . .

Journeys of the Children of Israel; and their Settlement in the Promised Land 181

Landscape Illustrations of Sir W. Scott's Works . . . . i . ib.

Latrobe's Pedestrian: a Summer's Ramble in the Tyrol ..

Law's, Bp., Reflections upon Tithes, with a Plan for a General Commutation of

the same . . . . . . . . . . . . .

. 525

Lee's, Prof., Brief Inquiry into the Question, Whether a Christian can reas

and conscientiously object to the Payment of Tithes

Leifchild's Shaking of the Nations. A Sermon . . . . . . 91

Liberia Herald .

335

Liddiard's Three Months' Tour in Switzerland and France . . . . 493

Lindley's Outline of the First Principles of Horticulture

360

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

187

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

PAGE
Literary Intelligence :

• . . 94. 186. 280. 365, 462. 559.
London and Birminghamn Railway Bill
Low's Grammar of the Thai or Šiamese Language

197

173

Marley History of the Domination of the Arabians and Moors in Spain and

Portugal . . . .

Marsh's Book of Psalms translated into English Verse

Engush Verse . . . . . 405
Martineau's, Harriet, Illustrations of Political Economy .

5, 328
M'Culloch's Dictionary of Commerce and Commercial Navigation . . 209

Memoir of the Life of the Rev. Matthias Bruen, of New York . . . . 33

Millhouse's Destinies of Man . . . . . . . . . . 349

Milton's, Viscount, Address to the Land Owners of England, on the Corn Lar

Minstrelsy of the Woods, The, by the Author of “ The Wild Garland”.

73

Montgomery's, R., Messiah. A Poem in Six Books . . . . . 226

Moody's, Mrs. Enthusiasm, and other Poems .

275

Morison's Self-existence of Jehovah pledged for the ultimate Revelation of his
Glory to all Nations.

. . . . . . . . 91

Murray's Researches in Natural History .

North American Review. No. LXXVI. Art. American Colonization Society.

Observations on the Law of Population. By the Author of Reflections on the

present State of British India .

Present State of the Established Church, an Apology for Secession. By a Se-

ceding Clergyman

Palmer's Protestant Dissenter's Catechism. With Appendix, by William New-

man, D.D. . . . .

281

Parent's, The, Cabinet of Amusement and Instruction . .

363

Reformer, The. By the Author of “ Massenburg.” . . . . 146

Report of the Board of Managers of the Pennsylvania Colonization Society . 885

- Proceedings of the African Education Society . .

i . . . "

form Act: with Notes Tables

In Act; with Notes, Tables, &c. · · · · 267
Rutherfoord's Maternal Sketches . .

262

Sadler's Sufferings of Factory Children .

o ... . . . .

an efficione

c

. . 328

Safe and easy Steps towards an efficient Church Reform : more efficient than that

of Lord Henley. By a Clergyman of the Church of England . . . 525

Scripture Illustrations, for the Young . . . . . . .

181

Sims's Model of Non-Secular Episcopacy ..

Sherwood's, Mrs., Scripture Prints, with Explanations. .

181

Shuttleworth's Consistency of the whole Scheme of Revelation with Itself and with
Human Reason . .

D idi: . . . .

Slaney's Outline of the smaller British Birds

. . 247

. . . . . . 73

Statham's Indian Recollections

... . . . . . 168

Stovel's Letter to the Rt. Honourable Lord Henley ..

625

Taylor's Useful Geometry . . . . . . . . . . 36

Natural History of Religion : : ..:... . . . 357

Tod's, Col. J., Annals and Antiquities of Rajasthan, Vol. II. . . . . 120

Tornlin's Journal of a Nine Months' Residence in Siam

197

Truth of Revelation demonstrated by an Appeal to existing Monuments, Sculp-

tures, Gems, Coins, and Medals. By a Fellow of several learned Societies '.

Two Letters by Fiat Justitia .

281

Valpy's New 'Testament; with English Notes, Critical, Philological, and Expla-

natory . . . . . . . . . . . . . . . .

465

Vaughan's Memorials of the Stuart Dynasty . . .

189

-- Christian Warfare Illustrated . . . . . . . . 426

Wood's Angel Visits and other Poems . . . . . . . . 322

Woods's, Dr., Lectures on the Inspiration of the Scriptures .

Works recently published

96. 188, 280. 368. 464. 560

..

..

..

[ocr errors]

THE

ECLECTIC REVIEW,

FOR JULY, 1832.

Art. 1.-1. The Alhambra. By Geoffrey Crayon. In 2 Vols. 8vo.

pp. 640. London, 1832. 2. A Chronicle of the Conquest of Granada. From the MS. of Fray

Antonio Agapida. By Washington Irving. In 2 Vols. 8vo.

pp. 85). London, 1829. 3. Histoire de la Domination, &c. . . ... History of the Domination

of the Arabians and the Moors in Spain and Portugal, from their Invasion to their final Expulsion. Edited from the History translated from the Arabic into Spanish by M. Joseph Conde. By M. de Marlès. 3 Vols. 8vo. pp. 1430. Paris, 1825.

longhailed to this drame; they laide

give them and their

THERE are no sections of Modern History more interesting

than those which relate to the gallant and extensively successful attempts of the Moslem to effect the conquest of Europe. On all the salient points of the European continent, they laid a stern and strenuous grasp; and they hold to this day the ancient empire of Byzantium. They long maintained flourishing colonies in Calabria; and their Spanish dominion threatened at one time to give them power and occasion for the subjugation of France and Italy. Proud was the wreath which encircled the brow of Charles Martel, when he had gained the battle of the civilized world '; and the victory of Tours might well have disarmed the mean malice of the monks whose very existence he saved, and who acquitted themselves of their debt, by anathematizing the memory of the man who rescued them from destruction, but who refused to be their vassal.

But there was a remarkable difference between the tribes, or rather the two races, which, under the common law of Islam, thus

VOL. VIII.--N.S.

B

« ПредыдущаяПродолжить »