Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830: z rȩkopisów i druków zebrawszy, w obrazie literatury polskiej historycznie skreślonym, Том 1

Лицевая обложка
 

Отзывы - Написать отзыв

Не удалось найти ни одного отзыва.

Избранные страницы

Другие издания - Просмотреть все

Часто встречающиеся слова и выражения

Популярные отрывки

Стр. 502 - Tak, jako śnieg niszczeje, Kiedy mu słońce niebieskie dogrzeje. Zgubisz nas prędko, wiekuisty Panie, Jeśli nad nami stanie Twa ciężka Boska ręka; Sama niełaska jest nam sroga męka. Ale od wieku Twoja lutość słynie, A pierwej świat zaginie, Niż Ty wzgardzisz pokornym, Chocia był długo przeciw Tobie spornym.
Стр. 349 - Cożeś mi go obiecował tako barzo wiele, A rzekący: panno! pełna jeś miłości! A ja pełna smutku i żałości; Spróchniało we mnie ciało i moje wszytki kości.
Стр. 515 - Miłość jest własny bieg bycia naszego: Ale z żywiołów utworzone ciało, To chwaląc, co zna początku równego, Zawodzi duszę, której wszystko mało, Gdy Ciebie, wiecznej i prawej piękności, Samej nie widzi, celu swej miłości.
Стр. 595 - nie iest wynaleziona dla oszukania, ale dla pozyskania czasu: tak iż co iednego dnia dostatecznie cokolwiek czytając, razem wyrozumiesz, tego abo nigdy przez wszystek czas żywota swego, abo bardzo nierychloby poznał.
Стр. 651 - ... pieśni Sobótki, pochwała wieśnych wczasów i pożytków ; ale właśnie skutkiem obszerności jest w niej miejsce także i na obrazy przyrody. Stapiają się one nieustannie z tematem głównym, celem ich jest wyłącznie jego podkreślanie, ale równocześnie mogą one stanowić obrazki odrębne: Siedząc na wysokim brzegu, Kędy rzeka w bystrym biegu Po twardym płynie kamieniu, Rozmyślałem w chłodnym cieniu Twe rozkoszy... Czasem leżę nad potokiem, Pod klonem czasem szerokim, Gdy...
Стр. 685 - Bójcie się wżdy tych pogróżek. Jać objawienia osobliwego od Pana Boga, o was io zgubie waszej nie mam, ale poselstwo do was mam od Pana Boga i mam to poruczenie, abym wam złości wasze ukazował , i pomstę na nie, jeśli ich nie oddalicie, opowiadał.
Стр. 459 - A tu dopiero ostatni i błogosławiony kres i koniec najdziem naszym żądościam 1 ; tu odpoczynie każdy z prac ziemskich; tu wytchnie z nędz, w których opływa człowieczy żywot; tu...
Стр. 803 - Te zwroty w literaturze oczywiście niemają i niemogą mieć oznaczonych ram czasu i zachodzą za siebie, spływając jak barwy światła, jak bałwany wód, albo fale obłoków. ') Dobrze to jest, ale jak pokazaliśmy, że Maciejowski pomimo podziału na zwroty przyjął dwie epoki, tak i tutaj dodamy, że pogląd musi być mniej więcej przy zwrotach dowolny na literaturę.
Стр. 698 - Ogniste słowa wymykały się z ust jego, i prosto w serce słuchacza trafiały, jedne pożerając go swym żarem, drugie rozgrzewając zwolna, aż dopóki całe nie zajęło się płomieniem miłości Boga i bliźniego. Chociaż ognisto kazał, przecież zdawał się był czynić to z taka uwagą w słowach swoich, iż nie rozeznać było, czy ojciec do synów, czy mistrz do uczniów mówił.

Библиографические данные