Pierwotne dzieje Polski i litwy: zewnetrzne i wewnetrzne, z uwaga na oscienne kraje, a mianowicie na Ruś, wegry, Czechy i niemcy, wyłozył, i, z dorobiona do nich chronoligiczna mapa

Лицевая обложка
W. druk. Komissyi Rzadowej Sprawiedliwosci, 1846 - Всего страниц: 632
 

Отзывы - Написать отзыв

Не удалось найти ни одного отзыва.

Избранные страницы

Другие издания - Просмотреть все

Популярные отрывки

Стр. 472 - Bo też czysta czarownica, Pełne zaklęć miała usta, .Jak Rusałka żywa, pusta, Jakie oczy! jakie lica! Jakie oczy! jakie lica! Oczy jasne, czarne, duże. To nie lica, ale róże, Czysta, czysta czarownica! „Bój się" — nieraz mi mówiła, (idy był księżyc na młodziku — -Mnie kąpała matka w mleku.
Стр. 494 - I Litwa była zrazu czcicielką przyrody, potem żywiolów; ale ani ze czci przyrodzenia, ani ze czci żywiołów nie mogła się po narodowemu wyrobić u Litwinów myśl o jednym Bogu: owszem, wielobóstwo ztąd rozplenić się musiało, i mnóstwem rozlicznych w duchu obczyzny pojmowanych bogów przygnieść narodowy o czci żywiołów pomysł, z którego kiedyś możeby się rozwinęła była myśl swojska, o jednćm bóstwie, wszechrzeczy panie
Стр. 556 - Non sibi sed toti natum se credere mundo. Proinde rex ab omnibus consalutatus : jura instituit, leges promulgat.
Стр. 358 - Oto są własne słowa autora: ,,Podlug tradycji, miał przybyć do Polski Lech czyli jak my to podanie wykładamy, mieli przybyć do Lugiów i Polan Lachowie. Stać się to mogło w samym początku VI wieku, na co naprowadza mnie ta okoliczność, iż gdy obok Lecha figuruje w owćm podaniu i Czech, przeto albo razem z Czechami (którzy w drugiej połowie V wieku, r. 451 odznaczają się w dziejach) (I), albo tuż po nich pokazać się u nas musieli Lachowie
Стр. 46 - Polan, znaleźli gotowe miejsce dla rozwinięcia swojej organizacyi saskiej i rozwinęli ją u nich, tudzież u braci ich Czechów. My więc tylko z pomiędzy wszystkich Słowian i Czesi w wielu rzeczach z nami zgodni, mieliśmy już przed IX wiekiem rycerzy Lechów czyli...
Стр. 3 - Dnieprem : że nie mogli od południa lub wschodu posuwać się na zachód, lecz przeciwnie od zachodu na wschód i południe iść musieli: bo gdyby byli szli owym szlakiem , wtedy, idąc od gór karpackich ku rzece Łabie, trafiliby byli na Niemców, a ci, jako mocniejsi, bo w bojach z Rzymianami toczonych już doświadczeni , nie byliby im pozwolili osado\vić się między sobą, rozmnożyć się, i rozsieść szeroko.
Стр. 129 - Niemców, bialy bór, i rozliczne miejsca lasami zwane. Dowodem tej czci jest ów dąb poświęcony Najwyższemu z Bogów, z którego drzewa robiono wyobrażenia bóstw. Dowodem nakoniec jest ów orzech czczony na Pomorzu, wierzba...
Стр. 424 - ... kamieni; ciała gminu palono tylko, kładziono popioły w urnę i grzebano je w ziemi. Zwykle ogromną przestrzeń zalegały groby i urny takie, tworząc jedno pasmo, lub jeden okrąg, i przez dzisiejszych niemieckich badaczy tak zwane cmentarze słowiańskie (Wenden-Kirchófe) stanowiąc.
Стр. 45 - Lechów potęga w VII i VIII wieku, w IX upadła. Piastów rodzina wzięła wtedy rządy nad Polanami, wprowadziła chrześciaństwo i obszernie TOZpostarla polskie królestwo.

Библиографические данные