Изображения страниц
PDF
EPUB
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Darlithiau y Parch. D. C. Davies, M.A., ar “Gristionogaeth”

389

[blocks in formation]
« ПредыдущаяПродолжить »