Изображения страниц
PDF
[graphic][ocr errors][merged small][merged small][graphic][ocr errors][graphic][ocr errors][graphic][graphic][graphic][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][graphic]
[graphic]

Pozwolono druliowaé pod warunkiem zloz'eni@ po wydrukowauiu exemplarzy prawem przepisanych w Komitecìe Cenzury. Wilno 1839 n.8 Julii.

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« ПредыдущаяПродолжить »