Изображения страниц
PDF

MI WII STAREGO I NOWEGO ZAKONU

TOM II,

[ocr errors]
[graphic][ocr errors]

ŻYWOTY ŚWIĘTYCH
STAREG () I NOWEG() ZAK()NIJ

WYBRANE Z POWAŻNYCH PISZÓW I DOITORóW OścIELNYCH.

DO KTÓRYCH PRZYDANE SĄ NIEKTÓRE DUCHOWNE OBROKI I NAUKI PRZECIWKO
KACERSTWOM, PRZYTEM KAZANIA KRÓTKIE NA TE ŚWIĘTA
KTÓRE PEWNY DZIEŃ W MIESIĄCU MAJĄ

"35" 8 „
x. PIOTRA SKARGĘ, Soc. JESU

ZEBRANE, NAJĘZYK POLSKI PRZEŁOŻONE, IZA ŻYCIA AUTORA DZIEWIĘĆ RAZY, A PO ZEJŚCIU JE00
PO RAZ CwARTY Z PŁYT STEREOTYPOWANYCH DOSŁOWNIE PRZEDRUKOWANE

[merged small][ocr errors][merged small]
« ПредыдущаяПродолжить »