Поиск Картинки Карты Play YouTube Новости Почта Диск Ещё »
Войти
Книги Книги 1 - 1 из 1 по запросу Cammerodhs breff tilhanda, att han inte skulle befatta sigh medh begge lehnen Kexholm....
" Cammerodhs breff tilhanda, att han inte skulle befatta sigh medh begge lehnen Kexholm och Nöteborg, efter Hanss Kon. M:tt migh dem haffver vidhare förarrenderat, uthan... "
Bidrag till kännedom om Ingermanlands historia och förvaltning: I. 1617-1645 ... - Стр. 155
авторы: Carl Öhlander - 1898 - Страниц: 235
Полный просмотр - Подробнее о книге

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling, Том 5

Axel Oxenstierna (greve) - 1893
...hafve giortt migh altt härtill, uthan nu eedhan jagh hafver sentt honom Cammerodhs breff tilhanda, itt han inte skulle bef'atta sigh medh begge lehnen Kexholm...M:tt migh dem haffver vidhare förarrenderat, uthan lata mine tienare dürmedh bestella, efter contractens lydhclse, lickvell vill han dett icke efterkomma,...
Полный просмотр - Подробнее о книге
  1. Моя библиотека
  2. Справка
  3. Расширенный поиск книг
  4. Скачать EPUB
  5. Скачать PDF