Изображения страниц
PDF
EPUB

Non est quòd vir prudens, imperiti rudisque vulgi censuris nimiùm afficiatur; potiùs vero suis ipsius benè fundatis firmatisque determinationibus usque adhærescat. Quid fieri soleat, nemo non fatuus novit; quid debeat fieri, soli sapienti innotescit.

LXVI. De brachio obstupescente.

QUAM obstupet mihi, pro tempore, brachium, quo innixus sum diutulè, ferèque insensibile fit! Aliis certè à me destinatum officiis, nunquam mihi defuit: nunc verò ubi me illi reposuerim, causam querendi justam sentio.

Non est quòd brachio cuiquam carneo fidamus: quicquid fuerit in quo nos illi recumbendum censebimus, comperiemus tandem fiduciam hanc dolore speique frustratione desituram.

O Deus, forte ac potens est brachium tuum: in illud reclinant creaturæ tuæ omnes, tutòque ac fœliciter usque sustentantur. O, si nos parùm capaciores essemus diffidentiæ, quàm manus tua omnipotens defatigationis subductionisque.

LXVII. Visâ scintilla sursum volante.

VIVA illa est, quæ apud Jobum occurrit similitudo, hominis ad laborem nati, scintillæque ad sursum evolandum. Naturalis nempe est ille scintillarum motus. Identidem et homini labor: mens illi creatur activa, et ratiocinationi alicui apta; membra omnia motui cuidam accommodata; nervi, motûs adminicula, concessi; sed et omnes vitæ suæ rationes illum ad actionem aliquam evocant et solicitant. Ita ut osiosus homo non magis gratiâ destituatur, quàm ab ipsâ naturâ degenerat. Certè quidem, in primâ ignis accensione, scintillæ forsan aliquæ, flabellorum impulsu, hàc illàc, sùsque déque, volitare solent: sic etiam in primordiis fortè ætatis nostræ rudique adolescentiâ, juvenilis quædam vanitas nos ad motus inordinatos irregularesque incitaverit; sed, ubi deferbuerint illæ ardentiores adolescentiæ flammæ, et nos quandam dispositionis stabilitatem fuerimus assecuti, jam sursum volant scintillæ nostræ, vitaque nostra totus labor est. Et quare non id nos facimus, cui creatione destinamur? Cur non detrectaverit nobis potiùs vitam Deus, quàm nos Deo opus? Nostris profectò ingratiis laboramus, si necessitate impulsi id facimus.

Obedientiâ tui, O Deus, permotus, aliquid semper agere velim. Nec me quicquam solabitur unquam labor meus, si mihi ipsi potiùs, provisioni inservierit, quàm tibi, sacrificio.

LXVIII. Corvo conspecto.

NON possum ego unquam alitem hunc adspicere, quin statim Eliam cogitem; miraculumque, non minùs fidei ipsius, quàm alimoniæ stupeam. Fortis illa quidem stabilisque fiducia fuit, quæ ipsum in remotam divexit solitudinem, ut à corvis alimen

VOL. XI.

I

:

retiredness, to expect food from ravens. This fowl, we know, is ravenous: all is too little, that he can forage for himself: and the prophet's reason must needs suggest to him, that in a dry barren desert bread and flesh must be great dainties: yet he goes aside, to expect victuals from that purveyance. He knew this fowl to be no less greedy, than unclean: unclean, as in law, so in the nature of his feed; what is his ordinary prey, but loathsome carrion? yet, since God had appointed him this caterer, he stands not upon the nice points of a fastidious squeamishness; but confidently depends upon that uncouth provision and, accordingly, those unlikely purveyors bring him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening. Not one of those hungry ravens could swallow one morsel of those viands, which were sent by them to a better mouth. The river of Cherith sooner failed him than the tender of their service. No doubt, Elijah's stomach was often up before that his incurious diet came when, expecting from the mouth of his cave, out of what coast of heaven these his servitors might be descried; upon the sight of them, he magnified, with a thankful heart, the wonderful goodness and truth of his God; and was nourished more with his faith, than with his food.

O God, how infinite is thy providence, wisdom, power! We, creatures, are not what we are, but what thou wilt have us: when thy turn is to be served, we have none of our own. Give me but faith, and do what thou wilt.

LXIX. On a worm.

IT was a homely expression, which God makes of the state of his Church; Fear not, thou worm Jacob. Every foot is ready to tread on this despised creature. While it kept itself in that cold obscure cell of the earth, wherein it was hidden; it lay safe, because it was secret: but now, that it hath put itself forth of that close cave, and hath presented itself to the light of the sun, to the eye of passengers; how is it vexed with the scorching beams; and wrings up and down, in a helpless perplexity, not finding where to shroud itself! how obnoxious is it, to the fowls of the air, to the feet of men and beasts!

He, that made this creature such, and calls his Church so, well knew the answerableness of their condition. How doth the world overlook and contemn that little flock, whose best guard hath ever been secrecy! And, if ever that despicable number have dared to shew itself, how hath it been scorched, and trampled upon, and entertained with all variety of persecution!

O Saviour, thy Spouse fares no otherwise, than thyself. To match her fully, thou hast said of thyself, I am a worm, and no man. Such thou wert in thine humbled estate here on earth:

tum expectaret. Rapax est, ut nos probè novimus, iste ales: vix sibi sufficit, quod alicunde poterit deprædari: sed et ipsa ratio non potuerat non prophetæ suggerere, quantæ in arido quodam remotoque deserto delicia forent panis ac carnes : secedit tamen ille, etiam ab hoc œconomo cibum præstolaturus. Noverat is volucrem hanc non magis voracem, quàm immundam: immundam quidem, uti legi, ita etiam pastûs sui ratione; nam, quo tandem nisi fœtidissimis vescitur cadaveribus? cùm tamen Deus hunc illi obsonatorem ordinaverit, non fastidiosè nauseat quidem; sed mirâ animi confidentiâ insolitam illam cibi apparationem expectat: proque fiduciâ suâ, illi parùm idonei obsonatores panem et carnem mane, vespere panem et carnem constantissimè apportant. Nec quis famelicorum horum corvorum vel unum ciborum illorum frustulum, qui meliori destinati sunt palato, deglutire potuit. Citiùs defecit Cherith fluvius, quàm officiosum istorum obsequium. Eliæ, proculdubiò, appetitus sæpiusculè incuriosam hanc dietam antevorterat : ubi ille, è speluncæ suæ limine, avidis curiosisque oculis observaverat, è quâ tandem cœli plagâ prodigiosi isti ministri devolarent; advenientesque à longè conspicatus, grato animo, miram Dei sui bonitatem veritatemque recoluerat; plusque suâ fide, quàm cibo nutriebatur.

O Deus, quâm infinita est providentia, sapientia, potentia tua! Nos, misellæ creaturæ tuæ, non id sumus quod existimus, sed quod tu nos existere voluisti: ubi tua res agitur, nihil nobis de nostro suppetit. Indulge mihi fidem, et fac quod voles.

LXIX.

Viso verme.

QUAM humili loquendi modo, exprimit Deus Ecclesiæ suæ conditionem; Ne metue, ô vermis Jacob. Nullus non pes est, quin despicatissimam illam creaturam calcare soleat. Dum intra frigidas obscurasque terræ cellulas, in quibus delituerat, sese contineret; tutò, quia secretè, habitaverat: nunc verò, cùm ex abditis illis cavernulis se exeruerit semel, luminique solari sese audacter præsentaverit, oculisque simul transeuntium; quàm radiis hisce fervidioribus torretur illico; hàc ac illàc se torquet, miserè cruciata, quò se subducat nescia! quàm palam, et volucribus cœli, et hominum bestiarumque pedibus obnoxia!

Qui tale fecit animalculum hoc, sicque appellare voluit Ecclesiam suam, benè nôrat conditionis utriusque analogiam. Quàm despicit contemnitque mundus pusillum illum gregem, cujus tutamen maximum fuit semper obscuritas! Sicubi verò unquam contemptissima hæc bonorum paucitas mundo se exhibere ausa fuerit, quàm statim tosta, quàm calcata, quàm omni persecutionum genere accepta fuit!

O Servator, non aliter quidem Sponsæ tuæ, quàm ipsi tibi factum sentio. Par ut illi fores, tu de te dixisti ipse, Vermis sum, non homo. Talis in illâ terrenæ humiliationis conditione

such thou wouldest be. But, as it is a true word, that he, who made the angels in heaven, made also the worms on earth: so it is no less true, that he, who made himself and his Church worms upon earth, hath raised our nature in his person above the angels; and our person, in his Church, to little less than angels. It matters not, how we fare in this valley of tears, while we are sure of that infinite amends of glory above.

LXX. On the putting on of his clothes.

WHAT a poor thing were man, if he were not beholden to other creatures! The earth affords him flax, for his linen; bread, for his belly: the beasts, his ordinary clothes; the silkworm, his bravery: the back and bowels of the earth, his metals and fuel; the fishes, fowls, beasts, his nourishment. His wit indeed works upon all these, to improve them to his own advantage: but they must yield him materials, else he subsists not. And yet, we fools are proud of ourselves; yea, proud of the cast suits of the very basest creatures. There is not one of them, that have so much need of us. They would enjoy themselves, the more, if man were not.

O God, the more we are sensible of our own indigence, the more let us wonder at thine all-sufficiency in thyself; and long for that happy condition, wherein, thou, which art all perfection, shalt be all in all to us.

LXXI. On the sight of a great library.

WHAT a world of wit is here packed up together! I know not, whether this sight doth more dismay, or comfort me: it dismays me, to think that here is so much, that I cannot know; it comforts me, to think that this variety yields so good helps, to know what I should. There is no truer word than that of Solomon; There is no end of making many books. This sight verifies it. There is no end: indeed, it were pity there should. God hath given to man a busy soul; the agitation whereof cannot but, through time and experience, work out many hidden truths to suppress these, would be no other than injurious to mankind, whose minds like unto so many candles should be kindled by each other. The thoughts of our deliberation are most accurate: these we vent into our papers. What a happiness is it, that, without all offence of necromancy, I may here call up any of the ancient Worthies of Learning, whether human or divine, and confer with them of all my doubts! that I can, at pleasure, summon whole synods of reverend Fathers and acute Doctors from all the coasts of the earth, to give

fuisti: talis esse voluisti. Sed, uti verum verbum illud est, qui fecit in cœlo angelos, etiam in terrâ fecisse vermiculos: ita non minùs etiam verum est, qui se et Ecclesiam suam vermes fecit super terram, naturam utique nostram sibi adsumptam super omnes angelos elevâsse; personamque nostram, Ecclesiæ suæ membra, paulò minùs angelis honorâsse. Parùm refert, quid nobis fiat in hâc valle lachrymarum, dum certi simus pauxillum hoc miseriæ æterno cœlestis gloriæ pondere compensandum.

LXX. Se induendo.

QUAM misella res homo foret, nisi id, quod ipsi benè est, aliis creaturis deberet! Terra, et linum, tergo suppeditat; et ventri, panem: communia vestimenta, bestiæ; superbiora, bombyces: viscera dorsumque terræ, metalla fomitemque; pisces, volucres, animalia reliqua, alimentum subministrant. Ingenium quidem illius novit, hæc omnia ad suum usum convertere: materiem verò nisi ipsa porrigerent, actum de homine esset. Et tamen, nos fatui admiratione nostri impotenter efferimur; imò, vilissimorum animalculorum exuviis superbimus. Nec quod horum est, æquè quod nostri indigeat. Imò potiùs fruerentur illa sese, eò magis, si homo non esset.

O Deus, quanto magis egestatem nostram persentiscimus, tanto magis aurтáρκelov tuam admiremur; ambiamusque fœlicem illam conditionem, in quâ, tu, qui totus perfectio es, omnia in omnibus es nobis aliquando futurus.

LXXI. Conspectâ bibliothecâ instructissimâ.

QUANTUS ingenii et eruditionis mundus istic congeritur! Nescio certè, plusne mihi animi adimat, addatve spectaculum hoc: adimit quidem, quòd tam multa hìc sint, quæ ego scire nullus unquam potero; addit verò, quòd varietas hæc tanta tam accommoda mihi adminicula suppeditet, ea quæ debeo cognoscendi. Nihil verius est illo Solomonis; Librorum conficiendorum finis nullus est. Etiam spectaculum istoc luculento indicio est. Finis nullus est: imò, nec esse debet quidem. Operosam agilemque animam indulsit homini Deus; cujus assiduæ agitationes non possunt non multas, obstetricante interim tempore et experientiâ, abstrusas veritates in lucem producere: istas si quis supprimere ac suffocare vellet, næ ille humano generi, cujus mens mutuo lumine accendi usque solet, haud parùm injurius foret. E diuturnâ deliberatione et studio ortæ cogitationes accuratissimæ omnium sint oportet: has scilicet chartis committimus. Quantæ fœlicitatis est, posse me heic, absque omni necromanticæ vitio, quemlibet priscorum Herôum Doctrinæ, sive humanæ sive divinæ, statim evocare, cumque illis dubia mea omnia liberrimè communicare! posse, prolibito, totas reverendorum Patrum acutissimorumque Doctorum Synodos ab omnibus terræ plagis, suffragia sua mihi, de arduis quibusque

« ПредыдущаяПродолжить »