Magyar mythologia

Лицевая обложка
Beznák G., 1897 - Всего страниц: 532
 

Отзывы - Написать отзыв

Не удалось найти ни одного отзыва.

Избранные страницы

Другие издания - Просмотреть все

Популярные отрывки

Стр. 390 - ... havas aljáig, máris fölkerekedik a körüllakó népség a maroknyi székely ellen. De megrendül a föld, megrázkódnak a fényük koronái, s hírül adják a távozóknak társaik veszedelmét, a hadak egy része visszafordul és szétszórja az ellenséget. Egy év múlva ismét megirigylik a völgy lakói a székely nyugalmát, s fenyegetik seregeikkel. De a patak sikoltva szalad a folyamba, a folyam a tengerbe, hírt visznek, a segély nem késik és a székely ismét mentve lön. Három...
Стр. 183 - ... s áldást mondnak érte a házra, honnét elutasíttattak , azt mondják: asszony vagy gazda! megbánod tettedet , majd adnál örömest egy fertály óra múlva , de késő lesz ! — utánok nyomban vihar kel, a ház tetejét leveti , sa gabonára sok ártalmat hoz. ... a sárkány is csak akkor jön elő, midőn a garaboncos kiimádkozza, titkos könyvéből olvasván rá, melyből senki más olvasni nem tud. az így...
Стр. 388 - Ha Karácsony écczakáján sok csillag van az égőn, akkö jó termés lösz mög jószág is lösz," tartják a szegedvidékiek Kálmány Lajos szerint. Jelentőségcs a csillaghullás is a népnél, mely ha sűrű, némely táj hiedelme szerint eső, másoké szerint : szél lesz. Mindenkinek van csillaga, mely ha lefut, biztos a szerencsétlenség vagy halál. Különösen a legényeknél és lányoknál végzetes, ha lefut a csillagjok. Vége szerencséjüknek. Nagyot állít a közmondás...
Стр. 182 - ... mesterséget űzni, sovány képpel s rongyos köpönyeggel, kéregéinek leginkább tejet s kenyeret, jaj annak, a ki nem ad nekik a mit kérnek; sok nem kell nekik, de nem szabad nekik kiszabni, hanem egész kenyeret kell nekik adni, ők magok vágnak belőle egy darabkát sa kezdetlen köcsögből magok veszik ki részökel, s áldást mondnak érte a házra, honnét elutasíttattak , azt mondják: asszony vagy gazda! megbánod tettedet , majd adnál örömest egy fertály óra múlva , de...
Стр. 389 - Asszony vászna," a székelyek szerint: a szép-asszony hűtlen lön kedveséhez. Ez arczul csapta őt s letűnt a feneketlen kristálytóban, ezt mondván : várhatsz engem ezer esztendeig. A szép-asszony most kedvesét ezer esztendő óta várja, éjjelenként kiterígetve vásznát s estve-reggel a kristály tó vizével öntözgetve azt, mi aláperegvén szüli a harmatot. (Új magyar múzeum 1855. évf. 253. lapon közli : Liujossy-nk), vagy „Öttevény" (Öntés), de észjárásilag és...
Стр. 378 - A képzelet nyeleti el a fogyatkozások alkalmával a napot vagy a holdat sárkánynyal. A képzelet rajzol földünk kísérőjének korongjára ábrándos képeket ; ő borítja be az eget különbféle személyiségekkel és tárgyakkal ; ő önt életet az égi testekbe, végtére ő teszi meg ezeket istenségeknek. Része van benne, hogy az ős csillagászat oly ragyogó s oly költői látványt nyújt, mert első fogalmai a csillagok históriáját az istenekével kapcsolták össze.
Стр. 396 - ... ki a kikelet harmatos ajándékával vagy az ősz gyümölcsével terhelte meg a rogyásig földre indult csillagszekerét. De végzendők, térjünk vissza Gönczölhöz. Bárki volt ő, szekerének köszönheté, hogy meghagyatott az égen. Más alkalommal vitattam, hogy a magyarok istenének a főisten kedvencz fia tekintendő a rokon népek hiedelme szerint. Kinek hívták ? . . ha e kérdésre csillagzatunk feleletet nem ad : úgy azt örökre elvesztettük. Ezen feltevésnek nem állana...
Стр. 381 - Négy-öt ezer éveknek előtte élt az Altaji hegyek táján a nép, melynek nyelve nekünk nagyanyai nyelvünk vala s mely bennünket nagy nyelv-családnak tőn közelebbi vagy távolabbi rokonává. Öntudatosan történik, hogy nem nép-, hanem nyelvcsaládról szólunk, mert csakugyan az alapnyelv és nem a faji jelleg köt bennünket össze a...
Стр. 379 - Ebben a korszakban a népeknek nincs tulaj donképeni csillagászatuk, nem ismerik sem a csillagcsoportokat, sem a bolygókat Az erdők driádjai, a források nimfái és a tengerek tritonjai a műveltebb népek körében is sokáig fentartották eme megelevenített korszak emlékét. Alapjában véve az istenség hatott át mindent, hogy mindent megelevenítsen és éltessen. Az elevenítő szikra mindenüvé belopódzott Ez időben az ég ismerete még oly homályos és hiányos volt, hogy az ember...
Стр. 182 - Duna-mellék babonás felfogása szerint : a garabonczás 13 iskolát végzett diákból lesz, ki a szerencse kerekén el nem veszett. A 12 iskolát végzett diák elmegy messze-messze országba, vizén és tengereken át, sok veszedelmen keresztül, azután bejut egy barlangba, ott társakra talál, azokkal tanulja a 13-ik iskolát.

Библиографические данные