Изображения страниц
PDF
EPUB
[ocr errors][merged small]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][graphic][graphic][graphic][graphic]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

*{ONORARY MEMBER OF THE ROYAL M IIEDIC AL SOCIETY OF
EDINBURGH, AND MEMBER οF THE AMERicAN
PHILosoPHIc AL soc1 Ety, &c. &c.

—Pietate gravem ac meritis si forte virum quem
Conspexere, Tsilent, arrectisque auribus astant;
Ille regit dictis animos et pectora mulcet.......... VIRG.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
« ПредыдущаяПродолжить »