Изображения страниц
PDF
EPUB

HYMN

HYMN
Oriel

131

8. 8. 6. 8. 8. 6.
Praise, my Soul

129
Chorley

354
Regent Square

..48, 83, 250
Eastbourne

459
Sieh, hier bin ich (Jeg er rede til at bede) 276

Purleigh

95, 390
8. 7. 8 L.

8. 8. 7. 7. 8. 8. 8.
Austrian Hymn

12, 88
Op, thi Dagen nu frembryder

160
Bethany (Smart)

.77, 436, 488
Bithynia

295

8. 8. 7. 8. 8. 7. (Trochaic).
Debenham

190
Naglet til et Kors paa Jorden

.271, 558
Deerhurst

121
Golden Sheaves

Paa sit Kors i Dødens Smerte

.311, 320
.525, 528
Love Divine No. 2

114

8. 8. 7. 8. 8. 7. (Iambic).
0 Durchbrecher alle Bande (О du store

Kommt her
Seierherre)

zu mir, spricht Gottes Sohn,
-15, 81, 202, 303
Rex Gloriæ

(Kom hid til mig, enhver især). .85, 229

.62, 86
Ripley

109, 578

8. 8. 7. 8. 8. 7. 7.
Rosenmüller

408, 449
Min Sjæl og Aand, opmuntre dig

46
Supplication

264
Welt ade (Rosenmüller)

.408, 449

8. 8. 7. 8. 8. 7. 8. 7.
8. 7. 8 L. (Iambic).
I denne verdens Sorger sænkt

391
Durch Adams Fall (Jeg beder dig, min Her.

8. 8. 7. 8. 8. 7. 8. 8. 8. 8. 4. 8. 8.
re Gud)

296, 434

Jeg har dig hjerteligen kjær (German) 393
Frisk op, min Sjæl

282

8. 8. 8.
8. 7. 8. 7. 3.
Dies Irae (Lindeman)

601
Etiam et mihi

268

8. 8. 8. 3.
8. 7. 8. 7. 4. 4. 7. 4. 4. 7.
St. Aelred

242
Frisk op, min Sjæl

282
Mit Haab og Trøst og al Tillid

428

8. 8. 8. 4.
8. 7. 8. 7. 4. 4. 8. 7.
Olbridge

605
St. Gabriel

452
Es geh, wies woll auf dieser Erd (Et trofast

Resignation

238
Hjerte, Herre min)

163
Shoreham

553
I Jesu søger jeg min Fred

.370, 418
Victory

324
8. 7. 8. 7. 4. 7.

8. 8. 8. 4. 8.
Mannheim
..215, 285

481
Orient Morning

Jeg har min Sag til Gud hjemstilt

241
St. Raphael
.25, 192, 510

8. 8. 8. 6.
Störl

166
Just as I am

450
8. 7. 8. 7. 8. 8. 7.

8. 8. 8. 6. 12 L.
Ach Gott, vom Himmel

424
Den store hvide Flok

492
Allein Gott in der Höb sey Ehr (Alene Gud
i Himmerig)

8. 8. 8. 7.

..2, 79, 369
Aus tiefer Noth (Af Dybsens Nød) 102, Quem Pastores Laudavere

500
.102, 273, 309, 409
Es geh, wies woll (Et trofast Hjerte, Her-

8. 7. 8. 7. 6. 6. 6. 6. 7.
re min)

163 Ein feste Burg (Vor Gud han
Es ist das Heil uns kommen her (Guds Søn

fast en Borg)

.17, 106, 137, 270
er kommen til os ned)

141
Es ist gewisslich an der Zeit (Hvad kan os

8. 7. 8. 7. 6. 6. 8. 8.
komme til for Nød) 18, 249, 345, 527, 604

Se Solens skjønne Lys og Pragt......269, 344, 589
Herr, wie du willst (0 Helligaand, du Skat

8. 7. 8. 7. 7. 7.
saa skjøn)

380
Nun freut euch, lieben Christen Gmein,

Amen, Jesus han skal raade 35, 493, 563
(Nu fryde sig, hver kristen

463
Mand)

Dretzel
3, 13, 205, 526

Gott des Himmels und der Erden (Himlens
Wenn mein Stündlein vorhanden ist (Naar

Gud og Jordens Herre)...59, 210, 407, 426, 544
Tid og Stund den er forhaand) 206,

Naar mit Øie, træt af Møie .274, 353, 399
Prescott

496
313, 582
8. 7. 8. 7. 8. 7. 7.

8. 7. 8. 7. 7. 7. 8. 8.
Baden

603 Jesus, dine dybe Vunder (Comme un cerf
8. 7. 8. 7. 8. 8. 7. 7.

attere brame) ......53, 170, 277, 297, 298
Nu er Frelsens Dag oprundet

191
Du, O schönes Weltgebäude (Jesus er mit
Liv i Live)

Over Kedron Jesus træder

302
42, 319

Werde munter, mein Gemüthe (Vær nu
Kjærlighed er Lysets Kilde .363, 448, 513

glad og vel tilmode) ......37, 260, 325, 381, 455
8. 7. 8. 7. 8. 8. 7. 8. 8. 7.

8. 7. 8. 7. 8. 4. 7.
Et lidet Barn saa lysteligt (Dies est Læ.

Maria hun er en Jomfru ren

290
titia)

.185, 189, 301, 383
8. 7. 8. 7. 8. 8. 8. 4. 8.

8. 7. 8. 7. 8. 7. 4.
Allein zu dir (Alene til dig, Herre Jesu

Christ lag in Todesbanden (Den Herre Krist
Krist)

96
i Dødens Baand

330
8. 7. 8. 7. 12. 12. 11.

8. 7. 8. 7. 8. 7. 7. 8. 7. 7.
Eins ist Noth (Et er nødigt)
227 Jag tror på Gud och vet (German).

29

er

saa

74

HYMN

HYMN
8. 7. 8. 7. 8. 7. 4. 6. 8.

10s. 4 L.
Ich ruf zu dir (Jeg raaber, Herre Jesus

Benediction (Ellers)

54
Krist)
275 Dalkeith

235
Eventide
8. 7. 8. 7. 8. 7. 7. 8. 7. 7.

.126, 310, 552
Langford

484
Store Gud, som dig til Ære...

47
Sursum Corda

398
8. 7. 8. 7. 8. 8.

10s. 6 L.
Herr, ich habe misgehandelt (Herre, jeg

Tenterden

396
har handlet ilde)

251, 299, 402, 497
Lost and found

398

10. 10.
Stilla jag på dig vill akta
338 Lammas

150
8. 8. 8. 8. 4.

10. 10. 11. 10. 9. 11.
Gelobet seist du, Jesus Christ (Du være lo-

Angels of Jesus

607
vet, Jesus Krist)

.184, 335

10. 10. 11. 11.
8. 8. 8. 8. 8. 8. 6. 6.
Hanover

60
Mach hoch die Thür (Lift up your Heads) 158

11. 5. 11. 10.
8s. 7 L.
Guds Menighed, syng

11
Kirken den er et gammelt Hus..

132

11. 9. 11. 9. 5. 5. 9.
8. 8. 8. 8. 8. 8. 7.
Saa vil vi nu sige hverandre Farvel

51
Guidance

216

11. 9. 11. 9. 9.
8s. 6 L. (see L. M.

6 L.)
Der mange skal komme

239
8s. 8 L. (see L. M. D.)

11. 10. 4 L.
Schmücke dich, o liebe Seele (Nu skal du,
min Sjæl, dig smykke)

Consolator
149
(Alma)

438
Eastwell

224
8s. 9 L.
Eirene

.226, 517
Komm, heiliger Geist, Herre Gott (Kom Jehovah (Worship)

.23,
Helligaand, Herre Gud)

375
( perfect Love

538
8s. 10 L.
Tænk, naar engang den Taage

537
Visio Domini

294
Vi tro og trøste paa en Gud (Wir glauben Wesley

112
all)

71
Willingham

549
2. 9. 6. 6. 6. 6. 5.

11. 10. 8 L. (Dactylic).
Nun bitten wir den heiligen Geist (Nu bede
vi den Helligaand)

39
Jesus, din søde Forening at smage.........

..377, 461
8. 9. 8. 9. 8. 8. 9. 9. 8. 8.

11. 10. 11. 10. 10. 10.
0, kom dog hver, som Synd
435 Omnia

556
9. 8. 4 L.

11. 11. 11. 5.
o, lad din Aand nu med os være .91, 142

Integer Vitae

565
9. 8. 6 L.

Herzliebster Jesu (Vreden din afvend)
Den signede Dag
.379, 506

75, 84, 104, 300

11s. 4 L.
9. 8. 9. 8. 8. 8.
O das ich taugend Zungen hätte

St. Luke's

580
Naar Synderen ret ser sin Vaade, Hvo ved,

11s. 5 L.
hvor nær (Moeck)
173, 443 Adeste Fideles

.195, 340, 570
Wer nur den lieben Gott (Hvo ene lader

11. 11. 12. 11.
Herren raade)

230, 333, 581
Wer weiss, wie nahe mir mein Ende (Hvo

Glad Tidings

200
ved, hvor nær)

445, 579

11. 12. 12. 10.
9. 8. 9. 8. 9. 9.

Nicæa
Bryd frem, mit Hjertes Trang at lindre........ 171

12. 5. 12. 5. 6. 6. 5. 8.
9. 8. 9. 8. 9. 9. 8.
Vaagn op, du som sover

159
Som tørstige Hjort monne skrige

453

12. 4 L.
9. 4 L.
I prægtige Himle

19
Med Sorgen og Klagen hold Maade

595

14. 14. 4. 7. 8.
9. 10. 9. 10. 10. 10.

Lobe den Herren, den mächtigen König (Lo-
Jubilate

358 ver den Herre)

.5, 187, 387
10. 4. 10. 4. 10. 10.

14s.

4 L.
Lux Benigna
540 Behold, the Bridegroom cometh

512
Sandon

572

P. M.
10. 6. 10. 6. 7. 6. 7. 6.
Glade Jul

188
Jerusalem, du hochgebaute Stadt ..610, 613 I Jesu Navn

247
10. 6. 10. 6. 8. 8. 4.

Mitten wir im Leben sind (Midt i Livet
ere vi)

240
St. Olaf

143

Wachet auf (Zions Vægter) 80, 165, 279,
10, 8. 8. 10. 7.

.364, 508, 590
Herre Gud Fader, du vor høi'ste Trøst.

43

Wie schön leuchtet der Morgenstern (AT

Høiheden oprunden er) 183, 220, 252,
10. 10. 5. 10.

329, 366, 374
O, wie selig

596 Gott sei gelobet (Gud være lovet evig nu) 156

10

72

Inder of subjects

This index does not contain references that may be found conveniently in
the Table of Contents.

Abiding in Christ, 30, 57, 109, 351, 353, 437, 482.
Activity and Zeal, 254, 256, 257, 283.
Affliction, 217, 218, 240, 242, 271, 503, 516, 524.
Angels, 24, 122, 269, 542.
Atonement, 301, 306, 309, 314, 316, 318, 483.
Beginning of Service, 33–45. Also the following: 32, 73, 134, 135, 260, 355, 374, 375,

376, 382, 426.
Benevolence, 274, 449, 450, 452, 500.
Brotherly Love, 397, 405, 406, 407, 412, 451.
Children's Services, 570-578. Also the following:105, 110, 111, 107, 146, 178, 179, 458
Church of Christ, 78–89. Also the following: 47, 116, 132, 134, 245, 253, 424, 427 525.
Close of Service, 46–59. Also the following: 31, 75, 136, 137, 138, 140, 261.
Communion of Saints, 78, 86, 397, 405, 406, 407, 412, 468, 495.
Confession of Faith, 71, 76.
Confession of Sin, 96–104. Also the following: 273, 400, 441, 442, 497, 499, 522, 523.
Consecration, 94, 105, 107, 111, 227, 299, 398, 410.
Conversion, 356, 389, 390, 401, 402, 404.
Creation, 3, 8, 28.
Cross and Comfort, 237, 267, 277, 284, 342, 453, 465, 466, 503, 516, 517, 524, 553.
Eternal Life, 341, 492, 493, 513, 590, 592, 612, 618.
Faith, 27, 81, 163, 243, 244, 377, 390.
Following Christ, 91, 257, 338, 372, 394, 408, 475.
God Almighty, 5, 12, 60, 385.
God - Eternal, 1, 61, 64.
God Holy, 62, 72, 74.
God Loving, 68, 434, 436, 448, 459, 476.
God Merciful, 9, 20, 28, 450, 478.
Gospel, The, 123, 135, 171, 251. See Invitation.
Grace, 15, 28, 268, 276, 344, 414, 434, 440, 442.
Heaven, 607–618. Also the following: 52, 239, 250, 252, 263.
Heavenly Mind, 58, 248, 298, 354, 409, 462.
Holiness, 246, 279, 444, 469, 500, 501.
Holy Ghost, Our Comforter, 39, 235, 374, 380, 381, 382.
Holy Ghost, Our Guide, 26, 266, 354, 375, 376, 383.
Holy Ghost, Our Teacher, 18, 125, 358, 426, 498.
Hope, 236, 237, 252, 373, 487, 509.
Humility, 276, 310, 408, 469.
Invitation, 159, 173, 393, 401, 411, 413, 433, 435, 438, 486.
Jesus Christ, Our Atoner, 96, 98, 262, 265.
Jesus Christ, Our Example, 30, 225, 279, 392, 394.
Jesus Christ, Our High Priest, 267, 319, 321, 357, 477.
Jesus Christ, Our King, 6, 117, 168, 292. See also Hymns for Advent and As-

cension,
Jesus Christ, Our Light, 33, 219, 220, 221, 223, 224, 259, 444.
Jesus Christ, Our Redeemer, 66, 174, 307, 373, 432.
Jesus Christ, Our Righteousness, 22, 27, 236, 396, 415.
Jesus Christ, Our Savior, 208, 211, 231, 278, 417.
Jesus Christ, Our Shepherd, 300, 343, 345, 346, 403, 420, 525, 571, 575.
Jesus Christ, Our Teacher, 221, 228, 279.
Judgment, 601, 601, 606.
Justification, 27, 205, 393, 404, 415, 439, 447.

Kingdom of Christ, see Church of. Also the following: 80, 89.
Law of God, 205, 416, 425, 455.
Lord's Day, 38, 40, 42, 471.
Love of God, 434. See also Christmas Hymns.
Love to God and the Savior, 50, 154, 169, 295, 347, 393, 398, 419, 474.
Missions, 112–127. Also the following: 29, 221, 223.
Obedience to God, 121, 216, 238, 413.
Patience, 233, 467, 475, 487.
Peace and Joy, 396, 418, 419, 480.
Perseverance and Faithfulness, 18, 165, 246, 372, 413, 487.
Pilgrimage, 86, 285, 286, 451, 458, 462, 468, 504, 505, 507.
· Praise and Prayer, 1–32. Also the following: 42, 43, 44, 63, 65, 74, 341, 358, 359,

360, 364, 385, 443, 446, 488, 545.
Providence, 212, 230, 284, 345, 421, 422, 454, 460.
Redemption, 281, 297, 373, 404, 456.
Regeneration, 99, 295, 386, 479.
Repentance, 273, 305, 388, 400, 402, 441, 484.
Resignation, See Submission.
Resurrection, 588–600. Also the following: 465, 506, 509, 513. See also Hymns

for Easter.
Salvation, 25, 81, 205, 411, 526.
Sanctification, 254, 266, 297, 353, 392, 457, 476.
Second Coming of Christ, 601-606. Also the following: 166, 172, 496, 508, 510, 511.
Submission, 215, 216, 233, 238, 370, 473, 481, 531.
Temperance, 283, 425, 500.
Temptation, 280, 282, 304, 430.
Thanksgiving, 10, 11, 19, 24, 31, 443, 529.
Trials and Conflicts, 240, 255, 271, 428, 464, 521.
Trust in God, 84, 85, 226, 237, 272, 284, 349, 350, 384.
Victory, 87, 270, 493. 491.
Warfare, 87, 258, 270, 489, 490, 491.
Watchfulness, 269, 429, 430, 485, 508, 510, 512.
Word of God, 134—140. Also the following: 46, 245, 251, 260, 261, 427, 573.

The names of the translators are given in this index.

HYMN

194
352
182
301
270
504
142

57
552
333
151
206
300
318
523

2

6
177
560
232
440

56
261
490
391

A Babe is born in Bethlehem. Philip Schaff, 1869, Al..
A few more years shall roll....
A great and mighty wonder. J. V. Neale, 1862.
A Lamb goes uncomplaining forth. Mrs. Elizabeth Charles, 1858, Aut.
A mighty fortress is our God. Book of Praise, Canada, Alt..
A pilgrim and a stranger. Miss Jane Borthwick, 1858..
Abide among us, we implore Thee. C. Doving, 1909...
Abide in grace, Lord Jesus. F. W. Detterer, 1890.
Abide with me, fast falls the eventide...
Abide with us, the day is waning. 0. H. Smeby, 1909.
According to Thy gracious word..
Across the sky the shades of night.
Ah, holy Jesus, how hast Thou offended. R. Bridges, 1899.
Alas! and did my Savior bleed...
Alas, my God! my sins are great. Miss C. Winkworth, 1863.
All glory be to God on high. Miss C. Winkworth, 1863.
All hail the power of Jesus' name..
All my heart this night rejoices. Miss C. Winkworth, 1858.
All praise to Thee, my God, this night.
All praise to Thee, O Lord...
All that I was my sin and guilt.
Almighty Father bless Thy word.
Almighty God, Thy word is cast...
Am I a soldier of the cross.
Amid the world's deceitful cares. 0. Doring, 1901.
Ancient of Days, who sittest throned in glory.
And now we must bid one another farewell. G. T. Rygh, 1908..
Angels from the realms of glory....
Approach my soul the mercy-seat..
Arise, my soul, arise....
Arise, O God, and shine..
As after the water-brooks panteth. C. Doring, 1904....
As God doth lead me I will go. Unknown, 1864.
As with gladness men of old..
A sleep in Jesus, blessed sleep...
Author of faith to Thee I cry.
Awake, my soul, and with the sun.
Awake, my soul, in joyful lays..
Awake, Thou Spirit, who didst fire. Miss C. Winkworth, 1855.
Awake, thou that sleepest. 0. G. Belsheim, 1910....
Be not dismayed, thou little flock. Mrs. Elizabeth Charles, 1858.
Beautiful Savior. Joseph A. Seiss, 1873...
Before Jehovah's awful throne...
Before the Lord we bow...
Before Thee God who knowest all. C. Doring, 1909....
Begone! vain world. C. Doring, 1904......
Behold a host, arrayed in white...Sanden, Smeby, Kramme, Docing.
Behold how glorious is yon sky. Henry R. Bishop, 1844...
Behold, how good a thing...
Behold the Bridegroom cometh. G. Moutrie, 1867
Behold the Lamb of God...
Behold the sure foundation stone.
Beneath the cross. of Jesus..
Blessed are the heirs of heaven. C. Doring, 1907.

51
192
442
357
124
453
216
219
593
390
539
432
116
159

85
576

14

520

97
445
492
252
405
512
265

82
321
590

« ПредыдущаяПродолжить »