Изображения страниц
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Recedite a malis herbis, duas non colit Jesus Christus : propter non esse ipsas plantationem Patris. Νon quoniam apud vos partitionem inveni, sed abstractionem. Ωuotquot enim Dei sunt et Jesu Christi, isti cum episcopo sunt, et quotquot utique pαnitentes veniunt in unitatem Εcclesiae, et isti Dei erunt; ut sint secundum Jesum Christum viventes. Νοn erretis, fratres mei. Si quis schisma facientem sequitur, regnum Dei non haereditat : si quis in aliena sententia circumambulat, iste passioni non concordat. ΟΑΡUΤΙV.

Studete igitur una gratiarum actione uti. Una enim caro Domini nostri Jesu Christi, ut unus calix in unionem sanguinis ipsius, unum altare, et unus episcopus, cum presbyterio et diaconis conservis meis : ut duod facitis, secundum Deum faciatis.

ΟΑΡUΤ V. Fratres mei, valde effusus sum diligens vos, et superexsultans corrοboro vos : non ego autem, sed Jesus Christus, in quo vinctus timeo magis, ut adhuc exsistens imperfectus. Sed oratio vestra me perfi

ciet, ut in qua hareditate propitiationem habuero, potiar, confugiens Evangelio ut carni Jesu, et apostolis ut presbyterio Εcclesiae. Sed et prophetas diligamus : propter etipsos in Εvangelium annuntiasse,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

και τοίς αποστόλοις ώς πρέσβυτερίφ Εκκλησίας. Και Α corporaliter praesentem Christum, et ad apostolos

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Si quis autem vobis Judaismum praedicet, ne audiatis eum. Μelius est enim, a viro circumciso Christianismum audire,quam ab habente praeputium Judaisnum. Si autem utrique de Jesu Christo non loguantur, isti mihi columnae sepulcrales et mortuorum sunt monumenta, quibus hominum nomina duntaxat inscripta sunt.Fugite igiturmalas artas et insidias principis saeculi hujus, ne guando prudentia ejus oppressi in charitate langueatis. Sed omnes uniti sitis indivulso corde. Gratias autem ago Deo meo, quod quoad vos bona gaudeam conscientia, nec possit quisquam gloriari, vel secreto vel palam, a me quemquam gravatum esse aut in parvo, aut in magno. Εt omnibus, ad quos 1ocutus sum, opto, ne in testimonium id cedat contra ipsos.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

et in Christum sperare, et ipsum exspectare : in quo et credentes salvati snnt, in unitate Jesu Christi exsistentes digne dilecti, et digne admirabiles sancti, a Jesu Christo testificati et connumerati in Εvangelio communis spei.

ΟΑΡUΤ VΙ.

Si autem Judaismum interpretetur vobis, non audiatis ipsum. Μelius est enim a viro circumcisionem habente, Christianismum audire, quam ab habente praeputium, Judaismum. Si autem utrique de Jesu Christo non loquantur, isti mihi columnae sunt et sepulèra mortuorum, in quibus scripta sunt solum nomina hominum. Fugite igitur malas artes, et insidias principis saeculi hujus, ne forte tribulati sententia ipsius, infirmemini in charitate, Sed et omnes in Ε fiatis, in impartibili corde. Gratias autem ago Deo meo, guoniam bonam habens conscientiam ego sum in vobis , et non habet aliquis gloriari neque occulte neque manifeste, φuoniam gravavi aliquem in parvovel in magno. Sed et omnibus, in Ε. locuίus sum, oro, ut non in testimonium ipsum possideant.

[ocr errors]

Si enim et secundum carnem me quidam voluerunt seducere , sed spiritus non seducitur, a Deo exsistens. Νοvit enim unde venit, et quo vadit, et occulta redarguit. Clamavi in intermedio exsistens, locutus sum magna voce, (Dei voce:] Εpiscopo attendite, et presbyterio, et diaconis. Ωuidam autem suspi

[ocr errors]
[graphic][graphic]
[ocr errors]

Ειοιutis : carnem vestram, ut templum Dei, servate : unitatem diligite: divisiones fugité , imitatores osιοιo Jesu Christi, ut et ipse Ρatris ipsius.

[ocr errors][ocr errors]

Βonί οι sacerdotes, melius autom princeps.saeordotum, πui credita sunt Sancta sanctorum, cui soli credita sunt occulta D : : qui ipse est lanua Ρatris, per duam ingrediuntur Αbraham et Isaac et Jacob, οι propheta, et apostoli, et Εcclesa omnia hac in unitatem fidei. Precipuum autem aliquid habe

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Εvangelium, praesentiam Salvatoris Domini nostri Jesu Christi, passionem ipsius, et resurrectionem. Dilecti enim prophetae annuntiaverunt in ipsum : Εvangelium autem perfectio est incorruptionis. Οιnnia simul bona sunt, si in charitate creditis.

ΟΑΡUΤ Χ.

Ωuia secundum orationem vestram, et secundum viscera misericordiae guae habetis in Christo Jesu, annuntiatum est mihi, pacem habere Εcclesiam quae est in Αntiochia Syriao: decens est vos ut Εcclesiam Doi, ordinare diaconum ad intercedendum illic Dei intercessionem ; in congaudere ipsis in idipsum factis et glorificare nomen. Βeatus in Jesu Christo, dui digniticabitur in tali ministratione , et vos glorificabimini. Volentibus autem vobis non est impossibile, pro nomine Dei ; ut et quaedam propinquae Εcclesia miserunt episcopos, quaedam autem presbyteros et diaconos.

[ocr errors]

De Ρhilone autem diacono. a Cilicia, viro testimonium habente, qui et nune in verbo Dei ministrat mihi cum Reο Αgathopode viro electo, guia Syria me sequitur, abrenuntians steeulo: qui et testificantur vobis, et ego Deogratias ago pro vobis, quoniam recepistis ipso, ut et vos Dominus Qui autem inhono

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

Jesu Christi, guoad carnem et animam, et firmatos Β σταυρώ του Κυρίου Ιησού Χριστού, (57) σαρκί τε

in charitate persanguinem Christi, persuasissimum Ιnabentes, Dominum revera esse ex genere David secundum carnem, Filium Dei, secundum voluntatem ct potentiam Dei, natum vere ex Virgine, baptizatum a Joanne, ut impleretur ab eo omnis justitia, vere sub Pontio Pilato et Ηerodo tetrarcha clavis confixum pro nobis in carne. Εx hoc fructu nos sumus per divine-beatam passionem ejus, ut per resurrectionem suam in saecula elevet vexillum pro sanctis et fidelibus suis, sive in Judaeis, sive in gentibus, in uno corpore Εcclesiae sua".

και πνεύματι, και ήδρασμένους εν αγάπη εν τώ αιματι Χριστού (58), πεπληροφορημένους εις τον Κύριον ημών, αληθώς όντα εκ γένους Δαβίδ κατά σάρκα, Υιον Θεού, κατά (59) θέλημα και δύναμιν θενύ, γεγενημένον αληθώς εκ Παρθένου, βεβαπτισμένον υπό 'Ιωάννου, ίνα πληρωθή πάσα δικαιοσύνη υπ' αυτού, αληθώς επί Ποντίου Πιλάτου και Πρώδου τετράρχου καθηλωμένον υπέρ ημών εν σαρκί ". Αφ' ου καρ, που (60) ημείς από του θεομακαρίστου αυτού πάθους, ίνα άρη σύσσημον εις τους αιώνας διά της αναστάσεως εις τους αγίους και πιστούς αυτού ", είτε εν "Ιουδαίοις, είτε εν εθνεσιν, εν ενί σώματι της Εκκλησίας αυτού.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

raverunt ipsos, liberentur in gratia Jesu Christi. Salutat vos charitas multorum qui in Τroade : unde et scribo vobis per Βurrum, missum mecum ab Εphesiis et Smyrnaeis in verbum honoris. Ηonoret et ipsos Dominus Jesus Christus ; in quem sperent carne, anima, spiritu, fide, charitate, concordia. Valete in Christo Jesu, communi spe nostra. « Ignatius, qui et Τheophorus, Εcclesiae Dei Ρatris et dilecti Jesu Christi, habenti propitiationem in omni charismate,impletae in fide et charitate, indeficienti exsistenti omni charismate, Deo decentissima" et sanctifera, exsistenti in Smyrna Αsiae ; in incoinquinato spiritu et verbo Dei, plurimum gaudere ».

[ocr errors]

Glorifico Jesum Christum Deum, φui vos sapientes fecit; intellexi enim vos perfectos in immobili fide, quemadmodum clavifixos in cruce Domini nostri Jesu Christi et carne et spiritu, et firmatos in charitate, in sanguine Christi : certificatos in Dominum nostrum Jesum Christum, vere exsistentem de genere Ι)avid secundum carnem, Filium Dei secundum voluntatem et potentiam Dei, genitum vere ex Virgine, baptizatum a Joanne, ut implealur omnis justitia ab ipso, vere sub Pontio Pilato et Ηerode tetrarcha clavifiΧum pro nobis in carne. Α cujus fructu nos, a divine beatissima ipsius passione, ut leυet signum in siecula, per resurrectionem, in sanctos et fideles ipsius, et in Judaeis et in gentibus, in uno corpore

[ocr errors]

Ηaec enim omnia passus est pro mobis, ut salvemur. Εt vere passus est, ut et vere resuscitavit

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« ПредыдущаяПродолжить »