Изображения страниц
PDF
[ocr errors][ocr errors]

TOY EN AITOIX IIATPOZ HMQN

ITNATIOY

EniXROnOY ANTIOXEIAX

EIII2TOAAI.

S. P. N. IGNATII

EPISCOPI ANTIOCHENI

Epistolje

CUM GEINUIN/E, TUM Dubije ET SUPPOSITITI^E

Prsemista DUterlalione de integritate textut recepti Epistolarum S. Ignatii, auctore H. Denzhgek, in Univertilate Virceburgensi Theologia; 1'rofessoie.

ACCEOUKT

ROMANORLM POMTIFICUM S/F.CULI II, S. POLYCARPI MARTYRIS, S. MELITONIS SAR

DE.NSIS, S. PAPIiG HIERAPOLITAM, S. QUADRATI ATHEMENSIS, S. CUUDH APOLUIURIS

HIEIIAPOUTAM, MAXIMI IIIEROSOLY.MITAM, POLYCRATIS EPHESIM,

S. THEOPHIU CiESAREiE Pauestinje, S. SERAPIOMS A.MIOCIIEM, ARCII.-El AFRICAM,

EPISCOPORUM, ARISTIDIS APOLOGISTiE CHRISTIANI, CASTORIS, ARISTOMS

PELLOEI, S. HEGBSIPPI, PAPiT/EM, RHODOSIS, APOLLOMl, PLURIUM ANONYMORUM.

EP1STOL&, OPUSCVLA, FRAGMENTA. ACGURAIsTTE ET RECOGNOSCENTE J.-P. MIG-NE

Bibliothecse Cierl uuiverste

SIVE CURSUCM COMPLETORUM Oi SINGULOS SCIENTLE ECCLESIASTICE RAMOS EDITOHK

[ocr errors]

PARISIIS

APUD GARNIER FRATRES, EDITORES ET J.-P. MIGNE SUCCESSORES,

IN VIA DICTA : AVENUE DU MAUiE, 208

[ocr errors][merged small]

TOY EN AITOIZ IIATP02 HMGN

IFNATIOY

EnixKonor Antioxeias

EIIIZTOAAI.

S. P. N. IGNATII

EPISCOPI ANTIOCHENI

EPISTOLiE

CUM GENUINiE, TUM DUBliE ET SUPPOSlHTIiE

Prxmista Distertatione de integritate textut recepti Epittolarum S. Ignatii, auctore H. Denzihger,
in Vnivertitate Virceburgensi Theologix Profettote.

ACCEDUKT

ROMANORIM PONTIFICUM Sjeculi II, S. POLYCARPI MARTYRIS, S. MELITOMS SAR-

DE>SIS, S. PAPIvE HIERAPOLITAM, S. QUADRATI ATHENIENSIS, S. CLAUDU APOLUNARIS

HIERAPOUTANI, MAXIMI HIEROSOLYMITAM, POLYCRATIS EPHESIM,

S. THEOPHIU Cjesare^ Paljestik^, S. SERAPIOMS ANTIOCHEM, ARCILEI AFRICAM,

EPISCOPORUM, ARISTIDIS APOLOGIST.t CURISTIANI, CASTORIS, ARISTOMS

PEIXCEI, S. HEGBSIPPI, PANTiEM, RHODONIS, APOLLOMI, PLURIUM ANONYMORUM.

Epistolje, Opuscula, Fragmenta.
Accurante Et Recognoscente J.-p. Migne

Blbliotheeae Clerl unlversje

SIVE CURSUUM COMPLETORUM IN SINGULOS SCIENTLE ECCLESIASTIC.E RAMOS EDITOKK

[merged small][ocr errors]

PARISIIS

APUD GARNIER FRATRES, EDITORES ET J.-P. MIGNE SUCCESSORES,

LN VIA DICTA : AVEWE DU MAINE, 108

AUCTORUM ET OPERUM QUI IN HOC TOMO V CONTINENTUR

S. IGNATIUS MARTYR. — Prolegomena, col, 9. — Epistola? gemnaas,col. 625. — Epistola? interpolatse, col. 7». — Epistolx supposilitiae, col. 873. Liturgia S. Ignatii, col. 969. Martyriuiu S. Ignatii, 9T9.

S. POLYCARPUS MARTYR, SMYRN.EORUM UPISOOPUS. — Epistola ad Pliilipponses, cul. 1003. — Fragmenla e responsionum capitulis S. Polycnrpo ascriptis, col. 1025. — Ecclesiae Smyrneusis de martyrio S. Polycarpi epistola circularis, col. 1029.

EVARISTUS PAPA. — Epistola; et decreta, col. 1015.

ALEXANDER I PAPA. — Epistohe, col. 1057.

SIXTUS I PAPA. — Epistol;e et deerota, col. 1013.

TELESPHORUS PAPA. — Epistola ad omnas iidelcs, col. 1081.

HYGINUS PAPA. — Epistola-, col. 1087.

PIUS I PAPA. — Epistola?, col. 1093.

ANICETUS I PAPA. — F.pistola ad Gallia: episcopos, col. 1149.

SOTER PAPA. — Epislolse et derreta, col. 1133.

ELEUTUERUS PAPA. — Eplstolac, col. 1139.

S. MELITO SARDIUM IN ASIA EPISCOPUS. — Notitia et fragmenU, c»l, 11«.

S. PAPIAS HIERAPOLITANUS EPISCOPUS. — Fragmenta e quinqne iibris de expositione oraculorum Dominicorum, col. 1219.

S. QUADRATUS ATHENARUM EPISCOPUS. — Fragmentum ex cjus Apologia pro Chrislianis. col. 1265.

ARISTIDES APOLOGISTA ET PIIILOSOPHUS CHRISTIANUS. — Notitia. — Desideratur ejus Apologeticum pro Christianis, col. 12t>7.

AGRIPPA CASTOR. — Notilia de deperdito ejus opere conlra Basilidem, col. 1269.

ARISTO PELLOEUS. — Fragmenta, col. 1277.

S. CLAUDIUS APOLLINARIS, EPISCOPUS HIERAPOLITANUS, APOLOGISTA. — Fragmenta. col. 1285.

S. HEGESIPPUS. — Fragramta ex quinque libris Comment. Actuum ecclesiasticoruin, col. 1307.

PANT/E.NUS. — Fragmenta, col. 1329.

RHODON. — Fragmenta, col. 1333.

MAXIMUS HIEROSOLYMORUM EPISCOPUS. — Fragmentum cx libro De Materia. col. 1S39.

POLYCRATES EPHESIORUM EPISCOPUS. — Fragmenta ox epistola ad Victorem papam et Ecclesiam Romanam, col. 1357. Acta S. Thimothei episcopi Ephesini auctore Polycrale, col. 1361.

S. THEOPHILUS C/ESARE/E PAL/ES TIN/E EPISCOPUS. — Fragmentum ox epistola super quaistione paschali iynodi Ca*sariensis nomine scripta, col. 1369.

S. SERAPION EPISCOPUS ANTIOCHENUS. — Fragmenta, col. 1371.

APOLI.ONiUS. — Fragmenta cx libro ailversus Cataplirygas, col. 1381.

PLURES ANONYMI S^-ECULI II. — Fragmenta, col. 1385.

Ecclesiarum Viennensis et Lugdunensis epistola de marlyrio S. Polhini episcopi et aliorum plurimormn. Praemittitur fragmeutum epistoki* SS. inartyrum Lugdunvnsiu u ad Eleutherum Rominum poutilkem, col. 1401.

Appendix. — Passio SS. Epipodii et Alexaudri. — II. Passio S. Symphoriani. — HI. Acla SS. Andocbi, Thyrsi et Felicis, 14.i3-1467.

S. VICTOR I PAPA. — Epistola?, col. 1483.

ARCII.-KUS EPISCOPUS AFRICANUS. — Fragmentum de Paachate in die Dominica cotebraudo, eol. 1491.

« ПредыдущаяПродолжить »