Изображения страниц
PDF
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Εgo Εcclesiis scribo, omnibusque mando, guod lubens pro Deo moriar, siquidem vos me non impediatis. Οbsecro vos, ne intempestivam mihi benevolentiam exhibeatis. Sinite meferarum cibum esse, per quas Deum consequi licet. Frumentum sum Dei, et per ferarum dentes molar, ut purus panis Christi inveniar. Feris potius blandimini, ut mihi sepulcrum fiant, nihilque mei corporis relinquant; ne postquam obdormiero, gravis alicui flam. Τunc vere Christi discipulus ero, cum neque corpus menm mundus videbit. Christum pro me supplicate, ut per hac instrumenta hostia inveniar. Νon ut Ρetrus et Ρaulus vobis praecipίο. Πli apostoli, ego condemnatus , illi liberi, ego usque nunc servus. Sed si patiar, libertus Jesu ero, et in ipso resurgam liber. Νuno vinctus disco nihil mundanum vel vanum concupiscere. .

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

Scribendo Εcclesiis,etpraecipio omnibus, quoniam volens pro Deo morior; siquidem vos non prohibeatis, Deprecorvos, non concordia intempestiva tiatis mihi. Dimittite me bestiarum esse cibum : per quas est Deo potiri. Frumentum sum Dei, et per dentes bestiarum molar, ut mundus panis inveniar Christi. Μagis blandite bestiis, ut mihi sepulcrum fiant, et nihil derelinquant eorum qute corporis mei; ut non dormiens gravis aligui inveniar. Τune ero discipulus verus Jesu Christi, "nio neque corpus meum mundus videbit. Οrate Christum pro me, utper organa ista Dei sacrificium inveniar. Νοn ut Ρetrus et Ρaulus praecipio vobis. Illi apostoli, ego condemnatus : illi liberi, ego usque nunc servus. Sed si patiar, manumissus fiam Jesu Christi, ut resurgam liber. Εt nunc disco Vinctus, nihil concupiscere.

ΟΑΡUΤV. Α Syria usque Romam cum bestiis pugna, per terram et per mare, nocte et die; vinctus decem leopar

[ocr errors]

(49) Vetus interpres et Syrus simulque fragmen- Α quae in codice Graeco non exstant, agnoscit.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

neficio accepto pejores sunt. Illorum autem injuriis magis erudior, sed propter hoc non justificatus sum. Utinam fruar bestiis mihi praeparatis, quas et opto mihi promptas inveniri; quibus et blandiar, ut cito me devorent, non ut quosdam veritae non tetigerunt. Si autem illa repugnantes noluerint, ego eas viimpellam. Veniam mihi date, quid mihi prosit, ego novi. Νunc incipio discipulus esse. Νemo visibilium et invisibilium mihi invideat, ut Jesum Christum assequar. Ignis et crux, ferarum caterνae lacerationes, distractiones, disjunctiones ossium, concisio membrorum, totius corporis contusiones dira diaboli tormenta in me veniant : solummodo ut Jesum Christum consequaΓ.

και (63) ευεργετούμενοι χείρους γίνονται. Εν δε τοις αδικήμασιν αυτών μάλλον μαθητεύομαι, αλλ' ου παρά τούτο δεδικαίωμα ". (64) Οναιμην των θη. ρίων των εμοί ήτοιμασμένων, και εύχομαι ετοιμά μoι ευρεθήναι α και κολακεύσω, συντόμως με καταφαγείν, ουχ ώσπερ τινών δειλαινόμενα ουχ ήψαντο. Κάν αυτά δε άκοντα μή θελήση, εγώ προσβιάσομαι. Συγγνώμην μοι έχετε τί μοι συμφέρει, εγώ γινώσκω. (65) Νύν άρχομαι μαθητής είναι. Μηδέν με ζηλώση των ορατών και αοράτων, ίνα Ιησού Χριστού επιτύχω. Πυρ και σταυρός, θηρίων τε συστάσεις, (66) ανατομαι, διαιρέσεις, σκορπισμοί οστέων, συγκοπή μελών, αλησμοί όλου του σώματος, κακαι κολάσεις του διαβόλου επ' εμέ ερχεσθωσαν, μόνον να

Β Ιησού Χριστού επιτύχω.

[ocr errors]

Νihil mihi poderunt m undi voluptates, neque hujus saculi regna. Praestat mihi in Jesu Christo mori, guam finibus terra imperare. Οuid enim prodest homini, universum mundum lucretur, αnimae υero sua delrimentum paliαιur ? Illum duaero φui pro nobis mortuus est, illum volo, gui propter nos resurrexit. Ηoc mihi lucrum impendet. Ignoscite mihi fratres ! Νe me vivere impediatis : ne velitis me mori; me Dei esse cupientem mundo ne tradatis. Sinite me purum lumen percipere ubi

[ocr errors]

illuc advenero, homo Dei ero. Concedite mihi imi- 0 μη (72) χαρίσησθε (73). "Αφετέ με καθαρόν φώς Vetus interpres.

αis, quod est militaris ordo : qui et beneficiati deteriores funt. In injustificationibus autem ipsorum τηagis erudior ; sel non propter hoe justificatus sum. Sortiar bestiis mihi esse paratis , et oro promptas mihi inveniri: quibus et blandiar cito me devorate : non quemadmodum quosdam timentes non tetigerunt. Sed et, si ipse volentem non velint, ego vim faciom: Veniam mihi habete : quid mihi confert, ego cognosco. Νunc incipio discipulus esse: nihil me zelare visibilium et invisibilium, ut Jesu Christo Ιruar Ignis et crux, bestiarumqne congΙερμίiones, dispersiones ossium, concislo membrorum, molitionestotius corporis, male punitiones diaboli in me veniant : solum ut Jesu Christofruar.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

λαθεί, εκεί παραγενόμενος, άνθρωπος θεού έσομαι. Α tatorem esse Ρassionis Dei mei. Si φuis illum in Ε. Ε.", είναι τού πάθους του seipso habet, intelligat, quid velim, et commise

- άυτώ έχει, νοησάτω, ό reatur mei, sciens quae me coaretent. θέλω, και συμπαθείτω μοι, ειδώς τα συνέχoντά με.

VΙΙ. Μori desidero, nam amor meus crucifirus est. (75) Ο άρχων του αιώνος τούτου διαρπάσαι με βού- Princeps hujus seculi rapere me vult,meanque λεται, και την εις θεόν μου γνώμην διαφθείραι. erga Deum voluntatem corrumpere. Νemo ergo Μηδεις ούν των παρόντων υμών βοηθείτω αυτώ vestrum, φui adestis, illum adjuvet , potius, id μάλλον εμού (76) γίνεσθε, τουτέστιν του Θεού. Μή est Dei, efficiamini. Νοn loquimini Jesum Chriλαλείτε Ιησούν Χριστόν, κοσμον δε επιθυμείτε. stum, mundum cencupiscentes. Invidia in vobis Βασκανία εν υμίν μη κατοικείτω. Μηδ’ αν εγώ ne habitet. Νeque, si ergo prasens vos orarem, παρών παρακαλώ υμάς, πείσθητέ μοι τούτοις δε credatis mihi : his potius, qua vobis scribo, creμάλλον πείστητε, οίς γράφω υμίν. Ζών [(77) γαρ) datis. Vivens enim scribo vobis, mori desiderans. γράφω υμίν, ερών του αποθανείν. (78) Ο έμός έρως n Αmor meus crucifixus est, neo est in me ignis εσταύρωται, και ουκ έστιν εν εμοί πύρ (79) φιλόύ- " materia amans, sed vivens et loquens aqua in me λον (80) ύδωώ δε ζών και λαλούν εν εμοί, έσωθέν est, mihi interius dicens : Veni ad Ρatrem. Νon μοι λέγον Δεύρο προς τον Πατέρα. Ουχ ήδομαι delector alimento corruptibili, neque voluptatibus τροφή φθοράς, ουδε ήδοναίς του βίου τούτου. hujus mundi. Panem Dei volo, panem cαlestem, (81) "Αρτον θεού θέλω, άρτον ουράνιον, άρτον ζωής,ός panem vita, qui est caro Jesu Christi, Filii Dei, εστιν σάρξ Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, του γενο- qui posteriori tempore ex semine Davidet Αbraham μένου εν υστέρω εκ σπέρματος Δαβίδ και Αβραάμ factus est, et potum Dei volo, sanguinem ipsius, και πόμα (82) Θεού θέλω, το αίμα αυτού, ο εστιν αμi est charitas incorruptibilis et vita perennis. αγάπη άφθαρτος, και αένναος ζωή. VΙΙΙ. Fαυβαίis mihί. (83) Ουκέτι θέλω (84) κατά ανθρώπους ζήν. Τούτο. Νolo amplius secundum homines vivere. Ιd auVetus interpres.

stum, φuam regnare super terminos terre, Illum quaero qui, pro nobis mortuus est;. illum volo φui propter nos resurrexit, Ille lucrum mihi adjacet. Ignoscite mihi, fratres; non impediatis me vivere, non velitis me mori:Dei volentem esse, per mundum non separetis me, neque per materiam seducatis. Dimittite me purum lumen accipere : illue adveniens, homo ero. Sinite me imitatorem esse passionis Dei mei. Si quis ipsum in seipso habet, intelligat quod volo , et compatiatur mihi, Sciens quae continent me.

[ocr errors]

Ρrinceps saeculi hujus rapere me vult, et eam qua in Deum meum sententiam corrumpere. Νullus igitur praesentium de vobisadjuvet : ipsi autem magis mei fiatis, hoc est Dei mei. Νοn loquimini Jesum Christum, et mundum concupiscatis. Invidia in vobis non inhabitet : neque utique ego vos praesens deprecor, credite mihi. Ηis autem magis credite φuae scribo vobis. Vivens enim scribo vobis, desiderans mori. Μeum desiderium crucifixum est; et non est in me ignis amans aliquam aquam , sed vivens et loquens est in me ; intus me dicit : Veni ad Ρatrem. Νοn delector cibo corruptionis, neque delectationibus vitae hujus. Panem Dei volo : guod est caro., Jesu Christi, ejus qui ex genere David : et potum τolo sanguinem ipsius, quod est charitas incorruptibilis.

CΑΡUΤ VΙΙΙ. Νοn amplius volo secundum homines vivere ; hoc autem erit, si vos velitis. Welite autem, ut et vos

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][subsumed][merged small]

acceptemini. Ρer paucas litteras deprecor vos : credite mihi. Jesus autem Christus vobis manifestabit hroc. σιιoniam vero dico : non mendax os, in guo Pater vere locutus est : Ρetite pro me, τιt attingam. Νorn secundum carnem vobis scripsi, sed secundum sententiam Dei. Si patiar, voluistis : si reprobus

[ocr errors]

Μemento in oratione vestra ejus, qua in Syria, Εcclesia : αυde pro me, pastore Deo utitur. Solus ipse Jesus Christus vice episcopi sit, et vestra charitas. Εgo autem erubesco ex ipsis dici. Νοn enim sum dignus, oxsistens extremus ipsorum, et aboriivum , sed misericordiam consecutus sum aliquis esse, si Doo fruar. Salutat vos meus spiritus, et charitas Εcclesiarum duae receperunt me in nomine Jesu Christi ut non transeuntern. Εtenim non advenientes mihi in via quae secundum carnem, secundum civitatem me praecesserunt. ΟΑΡΙΤ Χ.

Scribo autem vobis hase a Smyrna per Εphesios digne beatos. Εst autem et simul mecum cum aliis multis et Crocus, desideratιm mini nomen. De advenientibus mecum a Syria in Romam ad gloriam Dei, credo vos cognovisse, quibus et manifestatis, prope me existentem. "nnes enim sunt digni Deo 9ί νοfis : quos decens est vos secundum omnia quietare. Scripsi autem vobis hac, in ea quae ante x, Κal. Sept. Valete in finem, in sustinentia Jesu Christi.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

et Domini Jesu Christi, guae est Philadelphia in Αsia, misericordiam consecutae,et firmata in concordia cumDeo, et exsultantipassioneDomini nostriinseparabiliter,acper resurrectionem ejusplene instructae de omni misericordia: quam saluto in sanguine Jesu Christi, guae Εcclesia est gaudium meum sempiternum et stabile, maximé, si unitisunt cum episcopo et presbyteris ejus et diaconis, juxta sententiam Christi designalis, quos secundum propriam voluntatem suam firniavit

in stabilitate, per sanctum suum Spiritum ». βεβαιοσύνη, τό αγίω αυτού Πνεύματι. Ι. Laus episcopί.

(2) "Ον επίσκοπον εγνων, (3) ουκ αφ' εαυτού, Ηunc episcopum cognovi, non a seipso, neque
ουδε δι' ανηρώπων κεκτήσθαι την διακονίαν, την εις per homines, neque ob inanem gloriam, sed cha-
το κοινόν ανήκουσαν, ουδε κατά κενοδοξίαν, αλλ' εν ritate Ρatris et Domini Jesu Christi obtinuisse mi-
αγάπη Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού ου Β nisterium regendi cα.tum. Valde admiratus sum
καταπέπληγμα την επιείκειαν, ός (4) σιγών πλείονα ejus modestiam, qui silendo potentior est, quam
δύναται των μάταια λαλούντων. (5) Συνευρύρμισται qui vana loquuntur. Consonus enim est mandatis,
γαρ ταίς εντολαίς, ώς χορδαίς κιθάρα. Διο μακαρί- ut cithara chordis. Ωuapropter beatam praedico
ζει μου η ψυχή την εις Θεόν αυτού γνώμην, επι- mentem ejus piam, eam virtutibus ornatam et per-
γνους ενάρετον και τελείαν ούσαν, το ακίνητον αυτού fectam sciens, et immobilitatem ejus ac lenitatem
και το αόργητον αυτού εν πάση επιεικεία Θεού instar mansuetudinis Dei vivi.
ζώντος.

ΙΙ. Τenete unionem cum episcopo, et fugite pναυαs doctrinas.
Filii itaque lucis et veritatis, fugite divisionem

et pravas doctrinas ; ubi autem pastor est, eodem

utoves sequamini Μulti enim lupi,fide dignihabiti,

perniciosis Voluptatibus eos capiunt, gui ad Deum

currunt , sed in vestra concordia non habebunt C locum.

Vetus interpres. « Ignatius, qui et Τheophorus, Εcclesiae Dei Ρatris et Jesu Christi, guae est in Ρhiladelphia Αsia, habenti propitrationem, et firmate in concordia Dei, et exsultanti in passione Domini Jesu Christi inseparabiliter, et in resurrectione ipsius certificate in omni misericordia : φuam saluto in sanguine Jesu Christi, φui est gaudium aeternum, et incoinquinatum, maxime si in uno sumus cum episcopo, et eis φui cum ipso presbyteris et diaconis manifestatis in sententia Jesu Christi, duos secundum propriam

voluntalem firmavit in firmitudine sancti Spiritus ipsius.

CΑΡUΤΙ.

Quem episcoptιm cognovi, non a seipso, neque per homines possedisse administrationem in commune convenientem, neque secundum inanem gloriam, sed in charitate Dei Patris et Domini Jesu Christi. Cujus obstupui mansuetudinem ; gui silens plura potest his qui vana loquuntur. Concordes enim estis mandatis, ut chordis cithara. Ρropter quod beatificat mea anima eam quae in Domini ipsius sententiam; gognoscens virtuosam et perfectam exsistentem, immobile ipsius et inirascibile in omni mansuetudine

[ocr errors]

Filii igitur lucis et veritatis, fugite partitionem, et malas doctrinas : ubi autem pastor est, illic ut oves sequimini. Μulti enim lupi fide digni delectatione mala captivant in Deum cursores, sed in unitate vestra non habent locum.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ПредыдущаяПродолжить »