Lexicon serbico-germanico-latinum

Предња корица
Gedruckt bei den P.P. Armeniern, 1818 - 1 страница
 

Шта други кажу - Напишите рецензију

Коментар посетиоца странице - Обележи као неприкладно

reč gnezdo u Vvukovom rječniku

Коментар посетиоца странице - Обележи као неприкладно

SVAKA CAST, POMOGLO MI JE MNOGO, SVAKA POHVALA ZA TRUD :DDDD

Друга издања - Прикажи све

Чести термини и фразе

Популарни одломци

Страница 11 - Кад p чини слог, а пред н>им, или за н>им, CTOJH самогласно слово, онда нам треба метнути дебело jep (ъ) измену p и самогласнога слова, као знак, да оно самогласно слово не иде к р, него да je p само за себе слог.
Страница 71 - Србли npnnoBHJeflafy, да неки ^аця, кад изуче дванаест школа, отиду (н>и 12 мора бити) на врзино коло (да доврше са свим и да се закуну...
Страница 517 - Кашто се поби]у г;ево]ачка 6раг\а и ро^аци с отмичарима и буде меса доста: као што je y Ладру (у селу Клупци* ма) i8o5pie године погинуо ^ево]чни брат и ]едан отмичар ; и ^«во^ку опет Hujecy могли отетп.

Библиографски подаци