Изображения страниц
PDF

Εcclesiae consuetudo, ritus unus fuerit, in iis tamen Α κεχωρημένως ιδιάζοντας προσκυνείν, αλλ' απαντώντας

φuae ad exteruum morem minoresque caeremonias pertinent, et temporum et locorum consuetudines variae observantur, φuae scilicet possunt, illibata Christiana religione, mulari. Π. De conventibus Christianorum matulinis. Οuod plerique priscοrum Εcclesiae scriptorum tradunt de conventibus Christianorum in ecclesia, Dominica die celebrari solitis, deque sacri corporis Christi ibidem usitata cωmestione ; id Εusebius in variis horum commentariorum louis nec obiter explicat. In more quippe tunc erat, ut Dominica die Christiani omnes exortum solis anteverterent et ad ecclesiam properarent, ubi matutinos conventus exoriente luce una coacti celebrabant; ut, in die resurrectioni Domini consecrata, sacro Dominici corporis cibo refecti, pignus future et gloriosae in carne resurrectionis acciperent: unoque concentu. Deum et Chrisίum celebrarent, pro bonis acceptis,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ritum servant. Οpinor igitur hunc adorandi morem, utpote φuodammodo consecratum, extra ecclesiam vetitum fuisse : ea prorsus ratiοne qua hodie non licet cuique arbitrio suo, exempli causa incensum et ιhymiamata in vicis et plateis promiscue ofΙerre, quia haec speciali ritu consecrata et staιuta sunt : ilaillis ιemporibus, etsi liciίum cuique esset Deum penes se precari et adorare, illo tamen modo genu flectendi ac in frontem procumbendi exιra ecclesiam adorare vetitum erat : eralque huic rei locus atque tempus ecclesiastico canone constitutum : ne forιassis hinc risus et cachinnorum materia Judaeis et ethnicis, φuorum tum ingens eraι multitudo,

diserte explicat. Αd psalmum vero xcι, fusius enar- D subministraretur; neve himc quidam ex frequen

[merged small][ocr errors][ocr errors]

tiori adorationis usu infidelium animos exasperarent in Christianos ; neu demum ementita pielatis specie gloriam et laudem humanam aucuparenίur, aut alia nobis ignola de causa. Ηunc itaque adorandi morem vetant Βasilius et Εusebius extra ecclesiaun peragere : neque volunt ideo adoratione illa inιerna, ubique Νumini praestanda, piis hominibus interdici: quod neminem puto inficias ilurum. Αlias enim iidem Βasilius et Εusebius, Deunι pro Iubiιο cujusque adorandum statuunt : quod iιι scriptis Βasilii frequenιer comperias, ac in his item coιnmentariis Εusebius. ιιec semel adorandum ubique Deum esse docet. In promptuque esset, multa ad id comprobandum loca, congerere : werum cuιη

nullus hac de re controversia locus esse valeaι, iis Α servabalur; Μaιιhaeus sane propria interpretatione

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ιantis sunt tenebris offusa, ut nec ubi mortem obierint apostoli, paucis exceptis, nec quas orbis regiones peragrarint, ita perspicue narrari possit. Νec modo quae jam tradunturincerta sunt, sed etiam si quaabΕusebio, et a coaevis aut supparibus scriptoribus carptim deillis proferantur, non ita clare recensentur. Quod autem aiι Εusebius, in psal. Lxvιι, 28 ad finem : Siquisvero per otium accurate perquisierit, cujusque apostoli tribunι reperiet : nam cuiuis φμαrenti datur a Servatore inveniendi promissio, id, inφuam, Εusebii aevo fortasse poterat ex monumenιis veterum explorari. Jam vero cum eorum bene multa fuerint vetustate obliterata et exstincta; frustra, ut arbitror, quaratur ex qua tribu singuli

apostoli prodierint : φuod etiam si deprehendi pos- Α sebius, Hilario et forιasse alii perrari in desertis

set, non magno opera pretio fieret.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

et latibulis agebant. Sub haee autem Hilario in Palaestina et Syria mirum in moduuu monachorum instituιum auxit, et ιunc monasteria bene multa condita sunt.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

Εusebius qui, uti diximus, descriptionibus plerumque gaudet, ad physicam subinde speculationem vertitur. Αit vero non uno loco mundum sphaerica forma esse : quae opinio olim agilabatur inter scriplores , aliis planam, montibus tamen distinειam, terrae superficiem praedicantibus, e quorum. numero Αugustinus et Cosmas ΑΕgyptius monachus, φui librum ea de re edidit Τopographian! Christianam inscriptum, ubi sphaeram sacris Litteris aperte repugnare contendit ille , aliis veram, et experimento demum assertam , opinionem ιuentibus, qualis Εusebius, qui mundum sphaericum esse non semel indicaviι. Εam ιamen sententiam, non ut suam ille, sed ut alienam affert. Verisimile item arbitratur montes et petras sensim crescere, alque occultis intimisque incrementis majores evadere, φuae quorumdam, inquiι ille, sui aevi physiologorum eraι opinio; ut jam e nostris sunt qui idipsum propugnent, experimentisque manifestis rem comprobari allirment.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
« ПредыдущаяПродолжить »