Изображения страниц
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

prodiι Εusebius : φui si quantan eruditonis, tanιan sincera fidei laudem ιulisset, vix parem admiιιeret. Ηos itaque commentarios, diu expetitos, sol nunquam tentatos, tibi, lector erιdite, legendos sistimus, Versionem porro Latinam pro more nostro ita adornavimus, ut, etsi compendiaria, ut plurimum, via dicta Εusebii interpretemur, Greca 1amen non penitus e vestigio sectemur : neque enim importuno scrupulo ita littera haremus, uι concinιαπι sententiae exprimendae rationem deseramus, non nescii, iis qui talem vertendi modum aggressi sunt, non feliciter cessisse conatum. Ωuam vero 1.ιιιιιια ίingua peregrinitatem inιule unι Εcclesiae Patres, eam non omnino exuere liciιum (ιιι : neque

[ocr errors]
[ocr errors]

care, persecutio, triύulatio, et similes, quae φuodammodo consecratae, el in libris frequenti Scripture Ιectione interinistis prorsus necessariae sunt. Ubi occurrunt Scripιure sacrae dicta, Vulgatam, si res ita ferat, sequimur : sed quando ex Veteri Τestamento sententiae afferuntur, φuia plerumque Vulgaιa, ex Hebraeo expressa, cum Graca ve:sione non φuadral, ιum necesse prorsus est litterae obsequi, aliamque interpretationem parare : quod item necessario prastandum sicubi vel lectio diversa, vel Εusebii sententia aliam versionem postulat. In decursu aulem operis breves rarasque rιoιμs dedimus : φuia eie si huc illuc conjiciantur, νulgo pereunt inobservatae, intaclae. Ωua»e si quid in his εommentariis notatu dignum occurrit, id in praeliminaria contulimus, ubi de stylo, de genere interpretan li, de doctrina, de disciplina deque aliis, quae omnia unum sub aspectum conjicere e re fore visum esι : neque pulamus eruditis et sagaribus consilium displiciίurum.

[ocr errors][ocr errors]

situm itaque colicem deprehendi ipsissimum esse commentarium Εusebii, φuem cardinalis Perronius in Italia degens ex antiquioribus codicibus exscribί curaverat. Is etsi ad centesimum τιsque et duo.lecιmum psalmum pertingeret, in multis deficiebal : ita ut etiam psalmi a quadragesimo octavo ad octogesimum abessent, in ceterisque non pauca desideΓ3 Γentur. ΙΙ. Γ)e codice cardinalis Coislinii.

Τunc iteranda mihi diligentia fuit, ut si quid in illo deessel, aliorum subsidio sarcire possem. Forte fortuna accidit ut in bibliotheca Segueriana alter codex Εusebii in Psalmos adesset. Ηunc ab eminen

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

slalim fucum olfacio. Ωuia enim his commentariis, ez varioruin interpretationibus consarcinalis, vulgali illi Εusebii canones erant praefixi, himc Εusebio ιοίum ascriptum fuerat. Ρari igiιur me forιuna usurum in codice alio, quem recentiorem predicabanι, ratus, consilium intermisi : ac ut principia sese dabant, de restituendis Εusebii commentariis prope despondebam animum. Sub haec cum vir cl. Βοίνinius, Graece peritissimus, istac habereι iter, τυnuntiavit non ex variis scriptoribus, neque ex Calenis collectum, sed verum commentarium isthic

[ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]

Εjns prefationem his preliminaribus subne.

[ocr errors]

scriptores illos, qui ol teimeratam fidem male au-
diebant, non libenιer exscriberent. Αιque hinc etiam
fuerit quod Οrigenis, Τheodori Heracleote, Αpolli-
narii, Didymi, et Τheodori Μopsuesteni commenta-
rii in Psalmos jamdiu, exceptis Catenarum laciniis,
pessum ierint. Ηi quippe scriplores, violatae filei
sive rei, sive suspecti, adeo perosi Graecis eranι, ut
ne nomen quidem proferrent sine indignantis animi
significatione. Ηinc est quod plcrumque in codici-
bus Graecis, ubi Οrigenes, Εusebius, Αpollinarius,
in medium afferuntur, ad marginem scriptum ob-
serves, ψεύδη, mentiris. Incidi ego in centonem
Colbertinae bibliothecae manuscriptum, qui ad sin-
gula Οrigenis, Εusebii, Αpollinarii, etc., loca, sin-
gularem hanc cautionem, minio exaralam, in mar-
gine affert, ανάθεμά σοι, anathema tibi. Ωuamobrem
miror hunc Εusebii commentarium ad nos usque
devenisse : quam enim interitui proximus fuerit in-
dicat codicum illa paucitas, qui eliam non prorsus
integrum exhibeant.
V. Caιenae commentarios pessumdederunt.
Νec una ea esι tantae jacturae causa : vertim
φuando catenarum usus in orbem invectus est, illa
interpretum varietas ita Graecorum animos demul-
sit, ut commentarios illos plenos integrosque negli-
gerent : unde vix ferendum damnum res cum ec-
clesiastica ιum litteraria subiit. Νam ii catenarum
collectores, cum gustu et peritia rerum non valerent,
missis vulgo iis, quae vel ad historiam vel ad discipli-
nam, velad lectionem veterum interpretum perιme-
rent, ea solum excerμserunι, quae sui captus eranι.
V1. De praefationibus Εusebii.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ПредыдущаяПродолжить »