Synagogi Krakow: Zabytkowe Synagogi Krakowa, Synagoga Stara W Krakowie, Synagoga Tempel W Krakowie, Synagoga Remuh W Krakowie

Лицевая обложка
General Books, 2011 - Всего страниц: 40
?r d?o: Wikipedia. Strony: 39. Rozdzia?y: Zabytkowe synagogi Krakowa, Synagoga Stara w Krakowie, Synagoga Tempel w Krakowie, Synagoga Remuh w Krakowie, Synagoga Izaaka Jakubowicza w Krakowie, Synagoga Kupa w Krakowie, Synagoga Wysoka w Krakowie, Synagoga Tignera w Krakowie, Synagoga Poppera w Krakowie, Synagoga Chewra Thilim w Krakowie, Synagoga Bne Emuna w Krakowie, Synagoga Ahawat Raim w Krakowie, Synagoga chasyd w z Bobowej w Krakowie, Synagoga Kowea Itim le-Tora w Krakowie, Synagoga w Szpitalu ?ydowskim w Krakowie, Synagoga Mizrachi w Krakowie, Synagoga Szejrit Bne Emuna w Krakowie, Synagoga Reb Arons Klaus w Krakowie, Synagoga Deichesa w Krakowie, Synagoga Chany i Abrahama Lednitzer w w Krakowie, Synagoga Na G rce w Krakowie, Synagoga Gmilus Chasidim Debais Hakneses w Krakowie, Synagoga Stowarzyszenia Mod w i Dobroczynno?ci im. Micha?a Hirscha Cypresa w Krakowie, Synagoga Stowarzyszenia Modlitwy i Dobroczynno?ci Chasyd w Radomszcza?skich w Krakowie, Synagoga Zuckera w Krakowie, Synagoga chasyd w z Radomska w Krakowie, Synagoga w Krakowie, Synagoga Ahawat Tora w Krakowie, Synagoga Stowarzyszenia B niczego Szir w Krakowie, Synagoga Chewra Ner Tamid w Krakowie, Synagoga Stowarzyszenia Izraela Meiselsa w Krakowie, Synagoga Beit Israel w Krakowie, Synagoga Etz Chaim w Krakowie, Synagoga Talmud Tora w Krakowie, Synagoga Damasza w Krakowie, Synagoga chasyd w ze Stropkova w Krakowie, Synagoga Chewra Kadisza w Krakowie, Synagoga chasyd w z Cieszanowa w Krakowie. Fragment:, Synagoga Stara w Krakowie - synagoga znajduj?ca si? na Kazimierzu w Krakowie, przy ulicy Szerokiej 24. Jest jedn? z najstarszych zachowanych synagog w Polsce oraz jednym z najcenniejszych zabytk w ?ydowskiej architektury sakralnej w Europie. Do 1939 roku pe?ni?a rol? centralnej synagogi, g wnego o?rodka religijnego, kulturalnego, socjalnego oraz organizacyjnego krakowskiej gminy ?ydowskiej. G wna sala modlitewna w okresie mi?dzywojennym Synagoga od strony po?udniowo-wschodniej, 1891 Synagoga...

Отзывы - Написать отзыв

Не удалось найти ни одного отзыва.

Библиографические данные