Persiaensche reyse uyt Holsteyn, door Lyslandt, Moscovien, Tartarien in Persien. door Philippus Crusius, en Otto Brughman, gesanten des heer Frederick ... hertog van Sleswijk en Holsteyn, in 't hooghduyts beschr. en nu in 't neder-duyts over-geset. 2. druck. [Part 2 is entitled] Beschrijvinghe des koninckryckx Persien ... mit een reyse van daer te lande naer Oost-Indien, door Johan Albrecht van Mandelslo

Передняя обложка
1651
0 Отзывы
Google не подтверждает отзывы, однако проверяет данные и удаляет недостоверную информацию.
 

Отзывы - Написать отзыв

Не удалось найти ни одного отзыва.

Избранные страницы

Часто встречающиеся слова и выражения

Библиографические данные