Bidrag till kännedom om Ingermanlands historia och förvaltning: I. 1617-1645 ...

Лицевая обложка
H. Wretman's tryckeri, 1898 - Всего страниц: 235

Результаты поиска по книге

Отзывы - Написать отзыв

Не удалось найти ни одного отзыва.

Часто встречающиеся слова и выражения

Популярные отрывки

Стр. 204 - Eripe me de inimicis meis, Domine, ad te confugi : * doce me facere voluntatem tuam, quia Deus meus es tu. Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam : * propter nomen tuum, Domine, vivificabis me in aequitate tua.
Стр. 133 - ... denna handel dirigeras under kronans namn och på dess vägnar. Bäst är att kronan sätter sm profit i en riktig tull och gifver handeln i undersåtarnes händer".
Стр. 74 - Ingermanland nu är genom Guds nådeliga bistånd kommet och lagdt under oss och Sveriges krona, och dess inbyggare härefter icke mera för tyskar, utan för Sveriges inkorporerade ledamöter och svenskar aktas och hållas skall.
Стр. 108 - Eftersom kommercen är af den natur och egenskap, att där som den skall florera och handel och vandel hafva sin tillbörliga gång, måste sådant ske genom frihet och inställande af allt det, som deras lopp kan hindra, och...
Стр. 155 - Cammerodhs breff tilhanda, att han inte skulle befatta sigh medh begge lehnen Kexholm och Nöteborg, efter Hanss Kon. M:tt migh dem haffver vidhare förarrenderat, uthan...
Стр. 32 - Ingria nostra consessam et assignatam propriis rusticis non ex Suecia, Finlandia, Esthonia aut Russia Ingriaque nostra, sed unice ex Germania acquisitos adducent et eandem cum Germanis rusticis quouis tempore excolerit.
Стр. 69 - ... så godt som det andra, men sedan priset på kopparen är sprunget...
Стр. 155 - Skytt till befordrare, som altt sådantt väll skall omstöta, eller om jagh dett skulle beholla, vill han dett migh så pöppra att jagh inte skall stortt kunne däraff haffve.
Стр. 155 - Sådantt lettferdightt ock skelmst tall för han i all sin ölekröger och gör sigh så bredh och stor att ingen skall vara Hanss Kon.

Библиографические данные